07. oktober 2014

KL: Vismandsrapport bekræfter, at vækstbarrierer bør fjernes

Rapporten fra de økonomiske vismænd understreger, at den store udfordring i dansk økonomi fortsat er at få gang i væksten. Det siger KL’s formand Martin Damm.

Han noterer sig, at vismændene ikke mener, at der er plads til finanspolitiske lempelser i den kommende tid.

”Rapporten viser, at der er brug for initiativer, som kan sætte gang i væksten igen til gavn for hele Danmark,” siger Martin Damm.

”I kommunerne ved vi godt, at der ikke er udsigt til et større økonomisk råderum. Derfor er det afgørende, at regeringen og Folketinget sikrer kommunerne nogle rammebetingelser, der gør, at vi kan fortsætte med at effek-tivisere vores drift, så vi kan opretholde et højt serviceniveau trods en stram økonomi.”

”I den forbindelse er det især vigtigt, at man ikke indfører bureaukratiske tiltag som fx minimumsrettigheder eller minimumsnormeringer, der presser de kommunale udgifter i vejret og udhuler det kommunale råderum”.

”Det er også vigtigt, at man ikke hæmmer kommunernes muligheder for at investere sig til en mere effektiv drift ved at reducere den kommunale anlægsramme,” siger Martin Damm.

Han peger på, at kommunerne skal tilpasse kapaciteten til de betydelige befolkningsforskydninger, som foregår i disse år – blandt andet, at mange flytter fra land til by, samt at andelen af ældre skyder i vejret.

”Der er tale om forskydninger, som nødvendiggør tilpasninger af kapaciteten – både i kommuner, som oplever befolkningstilvækst, og kommuner, som oplever tilbagegang i befolkningstallet,” siger Martin Damm.

Han understreger, at KL er enig med vismændene i, at budgetloven bør gøres mere fleksibel, blandt andet ved at indføre mulighed for at overføre uforbrugte midler fra det ene år til det andet.

”Kommunerne udviser år for år stor økonomisk ansvarlighed. Det burde regeringen tage konsekvensen af og løsne grebet lidt om kommunerne. Vismændenes forslag om en budgetlov med mere fleksible rammer for overførsel af midler mellem budgetårene vil være et skridt i den rigtige retning,” slutter Martin Damm.

Yderligere oplysninger: Pressechef Jonas Heltberg, KL, tlf. 3370-3333

Læs mere om den seneste vismandsrapport på Det Økonomiske Råds hjemmeside.

YDERLIGERE MATERIALE