07. oktober 2014

KL-udvalgsformænd rokerer

Formændene for KL’s Social- og Sundhedsudvalg og KL’s Internationale Udvalg bytter sæde.

Thomas Kastrup-Larsen bliver fremover formand for KL’s Internationale Udvalg, og Thomas Adelskov bliver ny formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

De to socialdemokratiske borgmestre bytter således plads. Der er tale om en rokering, der har til formål at give Thomas Kastrup-Larsen mere plads til at fokusere på Aalborg Kommune. Formandsposten for Social- og Sundhedsudvalget er en af de formandsposter i KL, der hører til blandt de allertungeste særligt i forhold den daglige pressekontakt. Derfor får Thomas Kastrup Larsen nu den ønskede plads til at kombinere arbejdet i KL med det lokale arbejde i Aalborg.

Begge borgmestre tiltræder de nye poster med det samme.