30. oktober 2014

KL: Rehabilitering skal være det primære tilbud til ældre

"Rehabilitering handler ikke om, at alle skal kunne alt selv. Men mange - også syge og svage - har et rehabiliteringspotentiale. Det potentiale skal vi holde fast i," siger Thomas Adelskov, formand for KL's Social- og Sundhedudvalg.

Torsdag førstebehandles et lovforslag om fremtidens hjemmehjælp. Forslaget indebærer bl.a., at serviceloven justeres, så rehabilitering bliver det primære tilbud til ældre, som visiteres til hjemmehjælp.

 KL glæder sig over aftalen, som sætter de ældres behov og potentialer i centrum.

"I dag tilbyder alle kommuner som udgangspunkt de ældre træning i at mestre hverdagen frem for, at kommunen yder kompenserende hjælp. Vi ved nemlig, at det giver større livsglæde at mestre så meget som muligt selv. Derfor er det helt rigtigt set at justere lovgivningen, så det er tydeligt, at rehabilitering er det primære tilbud til de ældre," siger Thomas Adelskov.

Kritikkerne af lovforslaget peger på, at de ældre skal kunne sige nej tak til rehabilitering. Men det er Thomas Adelskov uenig i:

"Jeg synes, det er en ret teoretisk diskussion. For hvem vil ikke gerne kunne mestre mere i eget liv? Rehabilitering handler jo om at blive trænet til at kunne stå ud af sengen selv, at tage strømper på uden hjælp, at kunne besøge børnebørnene og måske tage på ferie. Ting, de ældre har været vant til selv at styre," siger Thomas Adelskov og fortsætter:

"Men beslutningen om rehabilitering skal selvfølgelig træffes ud fra en samtale med den ældre og en vurdering af den ældres behov. Vi skal se potentialet i alle – så de ældre kan få et liv i overensstemmelse med egne ønsker og værdier."

Han peger desuden på, at netop ved at hjælpe flere til at mestre hverdagen selv, så bliver der også flere ressourcer til de svageste ældre.

"Når vi har et fokus på rehabilitering, hvor de stærkeste ældre bliver mere selvhjulpne, så får vi langt bedre muligheder for at kanalisere ressourcer over til de svageste ældre, som har størst behov. Det er til gavn for alle ældre."