21. oktober 2014

KL ønsker højere ramme for Landsbyggefonden

Det er glædeligt, at regeringen nu hæver rammen for Landsbyggefonden. Men KL så gerne, at niveauet blev endnu højere. Ellers vil konsekvensen blive, at en række renoveringsprojekter i almene boliger ikke bliver gennemført.

Det siger Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

”Det er meget positivt, at regeringen i den nye boligaftale går efter at hæve rammen. Hvis rammen var blevet fastholdt på to mia. kroner om året til Landsbyggefonden, havde det fået store konsekvenser for en række planlagte renoveringsprojekter,” siger Jørn Pedersen.

Han mener dog fortsat, at der lægges op til en ramme, der er alt for beskeden.

”Behovet for støtte er omkring det dobbelte af, hvad regeringen nu lægger op til. Og selv med det nye oplæg er der tale om en stor reduktion, som vil få betydelige konsekvenser for en række færdigplanlagte projekter, der risikerer ikke at blive gennemført,” siger Jørn Pedersen.

Han peger på, at der ligger færdigbehandlede sager for i alt 12 mia. kroner, som er klar til realisering.

”Der er behov for store investeringer i den almene boligmasse, og Landsbyggefondens støtte udgør ca. en tredjedel af renoveringsrammen. Der er sager fra alle dele af landet, som kun bliver realiseret, hvis det nuværende støtteniveau fastholdes,” siger Jørn Pedersen.

Der er tidligere aftalt en ramme på to mia. kroner om året i 2015 og 2016 for de renoveringer i almene boliger, som Landsbyggefonden kan give tilskud til. Nu vil regeringen hæve dette beløb til 2,8 mia. de næste to år og køre videre på dette niveau i 2017 og 2018. Herefter vil regeringen sænke beløbet til 2,6 mia. kroner i 2019 og 2020.