23. oktober 2014

KL: Glædeligt at skolelederne udfylder rollen

Ny forskning viser, at skolelederne spiller en afgørende og positiv rolle i forhold til at implementere de nye arbejdstidsregler. Godt gået, lyder det fra KL.

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet konkluderer, at der er en klar, positiv sammenhæng mellem skoleledernes ledelsesstrategi og lærernes opfattelse af arbejdstidsreglerne.

”Undersøgelsen viser, at når lederne kommunikerer tydeligt om visionen for skolen og har dialog med lærerne om det, samt når lederen kvitterer med konkret ros over for lærerne, så oplever lærerne arbejdstidsreglerne som understøttende for deres arbejde. Stor ros til lederne for det,” siger professor Lotte Bøgh Andersen, Aarhus Universitet, der står bag forskningsprojektet.

Lotte Bøgh Andersen har sammen med et par andre forskere i perioden 25. august til 16. september 2014 undersøgt 1.992 folkeskolelæreres opfattelser af de ny arbejdstidsregler, skoleledernes ledelsesform og lærernes motivation.

I KL er der glæde over undersøgelsens resultater.

”Det her er et velfortjent skulderklap til skolelederne og viser, hvor stor betydning det har, at lederrollen i folkeskolen i vidt omfang udfyldes godt og kompetent,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Han mener, at det er et vigtigt opmærksomhedspunkt for lederne, at der er en klar sammenhæng mellem skoleledernes ledelseform og lærernes oplevelse af arbejdstidsreglerne.

”Undersøgelsen viser, at den gode, stærke visionære leder, der anerkender sine medarbejdere, får mest mulig ud af det. Derfor skal vi også fremadrettet bedst mulig understøtte kompetenceudvikling af vores skoleledere,” siger Michael Ziegler.

Lærerne er stadig motiverede

Han hæfter sig desuden ved, at undersøgelsen også viser, at lærerne stadig er optagede af at levere et samfundsmæssigt bidrag. Her har forskerne sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse, som de gennemførte i 2011, hvor 3434 lærere medvirkede. 

Konklusionen er, at den samlede såkaldte ”public service motivation” for lærerne i forhold til både at bidrage samfundsmæssigt og gøre godt for andre mennesker lægger på næsten samme niveau som i 2011.

”Det er meget positivt, at lærernes tilgang er så konstruktiv og engageret. Det siger noget godt om professionen og noget godt om fremtiden for danske skolebørn,” siger Michael Ziegler.

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet ”Ledelsesadfærd og performance” (LEAP), der er et flerårigt projekt, der afsluttes ved udgangen af 2017.

Læs mere om resultaterne fra Aarhus Universitet her eller via pdf'erne nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Lærerne er stadig motiverede (summary)

  • Baggrundsnotat_Folkeskolelærernes motivation og opfattelse af arbejdsreglerne