14. oktober 2014

KL: Færre penge per ældre er ikke lig dårligere ældrepleje

De ældre borgere har langt bedre sundhedstilstand end tidligere og kan klare meget mere selv, bl.a. fordi kommunerne i de senere år har haft stor fokus på rehabilitering. Derfor er det helt naturligt, at nogle kommuner lægger op til at bruge færre penge per ældre, lyder det fra KL.

”Det er en helt anden type ældre borgere, kommunerne ser i dag. De ældre har fx langt bedre sundhedstilstand end tidligere, og den gennemsnitlige levealder er steget markant. Og endelig er de ældre borgere langt mere selvhjulpne end tidligere, hvilket indebærer, at de kan klare sig selv mere. Det skyldes bl.a., at vi kommunerne i mange år har arbejdet ud fra devisen om hjælp til selvhjælp, hvor kommunerne som udgangspunkt tilbyder de ældre træning i at mestre hverdagen frem for, at kommunen yder kompenserende hjælp. Det giver nemlig større livsglæde at mestre så meget som muligt selv. "

"Det er alt sammen helt naturlige forklaringer på, hvorfor nogle kommuner lægger op til næste år at bruge færre penge per ældre."

Sådan lyder forklaringen fra Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, til en undersøgelse, som Epinion har gennemført for FOA, der omtales af DR i dag.

Undersøgelsen viser, at 38 ud af 70 kommuner, der har færdiggjort deres budgetter for næste år, svarer, at de forventer færre udgifter per ældre. Undersøgelsen viser omvendt også, at et flertal (54 pct.) af de adspurgte kommuner forventer at bruge flere penge på ældre, på trods af at udgifterne til den enkelte ældre i nogle kommuner falder.

”Det kan godt være, at udgifterne per ældre falder, men det er altså ikke det samme som at konkludere, at servicen nødvendigvis følger med og betoner, at undersøgelsen jo netop også viser, at et flertal af kommunerne forventer at bruge flere penge på de ældre,” siger Thomas Adelskov.

KL understreger, at sidste frist for kommunernes budgetvedtagelse først er i morgen, den 15. oktober. Derefter går der en proces i gang, hvor KL sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet ser på og validerer de endelige udgiftstal – herunder serviceudgifterne på ældreområdet. Derfor er det alt for tidligt at sige noget om, hvordan udgifterne på ældreområdet i kommunernes budgetter endelig kommer til at se ud.

På sidste års finanslov blev der afsat en milliard kroner til ældreområdet. Som DR formulerer det på dr.dk, så ”har kommunerne efterfølgende fået kritik for at have sparet mere på området, end det de har fået fra staten.” Til det siger Thomas Adelskov:

”For at sætte det hele lidt i perspektiv, skal man være klar over, at kommunerne årligt bruger i omegnen af 40 milliarder kroner på ældreområdet, så man kan ikke bare udlede en sammenhæng mellem den milliard, der blev givet sidste år i forbindelse med finansloven og kommunernes budgetter for 2015, siger Thomas Adelskov .

”Ældremilliarden er underlagt en helt særskilt proces, hvor en revisionspåtegning i maj 2015 skal se på, om pengene bliver brugt til formålet. Så der er ingen som helst tvivl om, at kommunerne selvfølgelig bruger pengene på de initiativer, som de har fået godkendt i ministeriet - til gavn for de ældre.”

Kommunernes ansøgninger til ældremilliarden da viser også en stor mangfoldighed i, hvad der er blevet søgt om midler til. Det er alt lige fra praktisk hjælp og personlig pleje, bedre forhold for de svageste ældre og styrkelse af rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen.