13. oktober 2014

Iværksættere i landområder får ofte afslag på lån

De kommunale erhvervschefer i land- og yderkommuner oplever, at virksomheder og iværksættere ofte får afslag på lån, selv om de er økonomisk sunde. Det viser ny undersøgelse fra KL’s nyhedsbrev Momentum.

Iværksættere og virksomheder i landområder har svært ved at få lån hos banker og realkreditinstitutter, selv om økonomien er sund, og ideerne er gode. Det viser en ny Momentum-undersøgelse blandt de kommunale erhvervschefer. 76 procent af erhvervscheferne i land- og yderkommuner (ifølge den officielle definition fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) har kendskab til perspektivrige iværksætterprojekter i kommunen, som inden for de seneste to år har fået afslag på lån til at starte virksomhed. Og 57 procent har i samme periode kendskab til eksisterende, økonomisk sunde virksomheder, som har fået afslag på lån til nybyggerier eller større investeringer.

KL-formand Martin Damm ser med stor bekymring på, at virksomheder og iværksættere i landområder har svært ved at låne til ellers lovende projekter.                  

"Det er naturligt, at de største byer er lokomotiver for væksten i Danmark. Men det er helt afgørende, at vi skaber rammer for vækst i alle kroge af landet. Og det virker jo helt barokt, hvis driftige virksomheder og iværksættere bliver bremset, udelukkende fordi de har den forkerte geografiske placering. Nye virksomheder kan puste liv i et område, men omvendt kan lukkede virksomheder og butikker også blive begyndelsen til enden for et landsbysamfund," siger Martin Damm til Momentum.

Han opfordrer banker og realkreditinstitutter til at droppe berøringsangsten over for udlån til virksomheder i landområder, og samtidig opfordrer han landspolitikerne til fordomsfrit at overveje, om der på nogen måde kan ændres på reglerne for at sikre, at erhvervslivet i landområderne fortsat kan skaffe finansiering.

Den opfordring vækker genklang hos de kommunale erhvervschefer i Momentum-undersøgelsen. Her svarer hele 8 ud af 10 erhvervschefer i land- og yderkommuner, at banker og realkreditinstitutter i dag har en for restriktiv praksis i forhold til at udstede lån til virksomheder og iværksættere i landområder. Og samme andel mener, at staten på den ene eller anden måde bør sikre, at det bliver nemmere.

Læs hele Momentums artikel her.