08. oktober 2014

Inspiration til frivillighed

Frivillighed er en grundsten i vores lokalsamfund, og den offentlige og frivillige verden skal være endnu bedre til at arbejde sammen. Derfor har regeringen onsdag udgivet et idékatalog, der kan fungere som inspiration til kommunernes samarbejde med frivillige.

Sidste år fornyede regeringen det såkaldte Frivillighedscharter, der skulle være med til at udvikle sammenspillet mellem den frivillige verden og den offentlige.

KL deltog i formuleringen af charteret, sammen med foreninger, ministerier, organisationer, kommuner og regioner, og charteret har siden dannet grundlag for en debat om frivillighed i kommunerne.  

Som opfølgning udgiver regeringen nu et idékatalog, der konkret giver inspiration til, hvordan samarbejdet mellem kommunerne og den frivillige verden kan udvikles.

”Det er oplagt, at vi udvikler debatten om fremtidens frivillighed i både det private og det offentlige. Og det er rigtig godt, at der bliver samlet nogle gode eksempler på, hvordan det gribes an i forskellige kommuner,” siger Michael Ziegler, formand for KL’ Løn- og Personaleudvalg.

Frivillighed er en hjørnesten i et stærkt lokalsamfund

Næsten hver anden dansker er engageret i frivilligt arbejde på den ene eller anden måde og danner altså en vigtig del af grundlaget for det frivillige Danmark.

I det nye idékatalog spænder forslagene vidt. Der er et eksempel på 6.-8. klasser i Holstebro, der er blevet uddannet til sammen med pædagoger at stå i spidsen for at gennemføre foreningsaktiviteter for de yngre elever i SFO’erne.

Desuden er frivillige rundt om i landet uddannet i førstehjælp for at kunne rykke hurtigt ud i områder, hvor der er lang transporttid for ambulancer.

”Frivillighed kan være mange ting. Fra fodboldtræneren for lilleputholdet til den frivillige, der spiser med de ældre. Alle roller er vigtige, og jeg er stor fortaler for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige,” siger Michael Ziegler.

Det nye katalog er primært skrevet til beslutningstagere i den frivillige og offentlige verden, og det er udarbejdet på baggrund af fem regionale dialogmøder, som blev holdt i efteråret 2013 – umiddelbart op til kommunalvalget.