10. oktober 2014

Hvad skal med i den fælleskommunale digitale strategi 2016-2020?

Det spørgsmål havde KL´s kontor for Teknik og Miljø stillet til alle landets kommuner, og inviteret de tekniske forvaltninger til at komme med bidrag på 2 netop afholdte workshops. Godt 28 kommuner havde taget imod invitationen.

Deltagerne gav entydigt udtryk for, at fælleskommunale initiativer som fx Bølgeplanen og Byg og Miljø var vejen frem. Der var mange forslag til yderligere selvbetjeningsområder, som kunne indarbejdes i Byg & Miljø. Mange deltagere havde godt kendskab til udfordringerne ved fælles systemer, men alligevel var opbakningen stor til at gå den fælleskommunale vej.

Mange ønskede sig en mere digitaliseringsvenlig lovgivning. Der skulle fx være bedre muligheder for automatiske straksafgørelser.

Der fremkom også stærke ønsker om initiativer i strategien, som sikrede åben adgang til data. Alt for mange data ligger fortsat i leverandørernes egne formater eller låst i leverandørernes egne systemer. Dette forhold er en kilde til stadige ærgrelser og udgifter. Flere talte for, at nu måtte kommunerne stille krav om åbne standardiserede snitflader til alle systemer. Flere ville acceptere at skifte system, hvis leverandøren ikke kunne levere åbne snitflader eller lavede krumspring for hindre åben adgang til data.

Vi arbejder nu videre med kommunernes forslag – i første omgang forbereder vi politiske temadrøftelser i KLs politiske udvalg.

En ny fælleskommunal strategi forventes klar i foråret 2015.