13. oktober 2014

Helbredet står i vejen for at komme i arbejde

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere bliver langt oftere indlagt og er i ambulant kontakt med sygehuset end personer i beskæftigelse, viser en ny Momentum-undersøgelse. Der er brug for endnu bedre tværgående samarbejde mellem de offentlige sektorer, hvis flere skal i arbejde, mener forsker og KL.

I 2012 blev over 21 procent af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indlagt på sygehuset, og hele 45 procent havde kontakt med sygehuset, mens det kun gjaldt henholdsvis 8 og 29 procent af de beskæftigede. Det viser en ny Momentum-analyse af danskernes brug af sygehusene.

Ifølge Hans Hummelgaard, analyse- og forskningschef ved KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) underbygger de mange indlæggelser og ambulante kontakter billedet af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere som en gruppe, der har mange andre problemer end arbejdsløshed.

"Tallene viser, at det er en gruppe med markante sundhedsproblemer. Og vi ved fra tidligere undersøgelser, at det er en kompleks og sårbar gruppe, der døjer med både sociale, psykiske og misbrugsproblemer. Derfor er de også svære at hjælpe ind på arbejdsmarkedet," siger Hans Hummelgaard.

Hvis det skal lykkes, kræver det ifølge Hans Hummelgaard en koordineret indsats imellem de mange forskellige sektorer, som de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kommer i kontakt med. Det gælder ikke mindst sundhedsvæsenet, de sociale myndigheder og det kommunale jobcenter.

I KL mener Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalg og borgmester i Aarhus Kommune, at kommunerne er kommet langt i forhold til at arbejde bedre på tværs af de forskellige områder inden for kommunerne. Men både samarbejdet mellem forvaltningerne i de enkelte kommuner og mellem kommuner og det regionale sundhedsvæsen skal blive bedre. KL har derfor også påpeget over for det såkaldte Carsten Koch II-udvalg, at det er nødvendigt at se på mere end bare beskæftigelsesreformer. Udvalget er nedsat af regeringen til at komme med anbefalinger til den aktive beskæftigelsesindsats for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige.

"Hvis inklusionen af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på arbejdsmarkedet skal lykkes, kræver det, at arbejdsmarkedsreformer følges op med andre reformer. Det gælder blandt andet mulighederne for uddannelse, forebyggelse og inklusion i daginstitutioner og folkeskole. Men det gælder også forebyggelse og behandling af psykiske problemer, kriminalitetsforebyggelse, boligpolitik og sidst, men ikke mindst, socialpolitikken," siger Jacob Bundsgaard.

Du kan læse hele artiklen med bland andet socialrådgivernes erfaringer på området her.