28. oktober 2014

Fusion skaber Danmarks tredjestørste affaldsselskab

Affaldsselskaberne TAS og L90 bliver nu fusioneret under navnet Energnist, der får 16 jyske kommuner som ejere. Man håber dermed at spare 300 mio. kroner over de næste 15 år.

Bag det nye affaldsforbrændingsselskab står de 16 kommuner, der i dag ejer TAS og L90.

Fusionen skal i løbet af de kommende måneder godkendes af økonomiudvalgene og byrådene i ejerkommunerne. Planen er, at det nye selskab træder i kraft den 1. januar 2015, og får domicil i Herning.

Vurderingen fra borgmestrene er, at de med fusionen får et selskab, der er gearet til et marked, hvor fremtiden byder på højere konkurrence, udsving i affaldsmængderne og ændringer af
afgifter.

Store forandringer

"Affaldshåndtering er et område, hvor der sker rigtig store forandringer i disse år, og dem skal vi selvfølgelig ruste os til. Vi har blandt andet regeringens ressourcestrategi med målsætning om øget genbrug".

"Vi står med et udspil om konkurrenceudsættelse af erhvervsaffaldet, og regeringen ønsker effektiviseringer i affaldsforbrændingssektoren. Svaret på de udfordringer er en fusion, der sikrer os et robust og forandringsfleksibelt selskab," siger Poul Kristensen, direktør i L90.

Analyser viser, at fusionen mellem de to selskaber har et effektiviseringspotentiale på godt 300
mio. kr., som skal realiseres i perioden 2015-2029, til gavn for både borgere og virksomheder i området.

Fakta om det nye affaldsselskab

  • Ejerkredsen bag Danmarks kommende tredjestørste affaldsforbrændingsselskab er
    kommunerne: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Hedensted, Herning, Holstebro, Ikast-Brande,
    Kolding, Lemvig, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Varde, Vejle og Viborg med tilsammen 887.000 indbyggere.
  • Selskabet vil, som i dag, forbrænde hovedparten af forbrændingsmængden på de to kraftvarmeværker i henholdsvis Kolding og Esbjerg.