22. oktober 2014

Fokus på udvikling af omkostningseffektive indsatser og tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i 2015

Alle kommuner har godkendt styringsaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, som fast-sætter takstudviklingen for 2015.

Styringsaftalen er en del af den årlige rammeaftale, som på tværs af kommunerne styrer kapacitet og takstudvikling på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Der er fem styringsaftaler – en for hver region.

I hele landet er der fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser bl.a. gennem fælles metodeudvikling. Det sker ud fra en forventning om, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Derfor er der også fokus på at holde taksterne i ro, så den positive udvikling i forhold til at styre økonomien på det specialiserede social- og specialundervisningsområde fastholdes.

Som opfølgning på evaluering af kommunalreformen sker der en række ændringer i forhold til rammeaftalen.

Pr. 1. juli 2014 kan kommunalbestyrelserne kun én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen. Det betyder, at en kommune, som ønsker at overtage et regionalt tilbud, skal tilkendegive ønsket i forbindelse med indmeldingerne til rammeaftalen for valgperiodens 3. år. Det vil for indeværende valgperiode (2014-2017) sige styringsaftalen for 2016.

Desuden forventes en ny takstbekendtgørelse at træde i kraft den 1. januar 2015. Der afventes fortsat en afklaring af hvilke konsekvenser, takstbekendtgørelsen eventuelt får for styringsaftalen for 2015, idet indholdet af ny takstbekendtgørelse endnu ikke er fastlagt endeligt. Takstbekendtgørelsen forventes offentliggjort ultimo 2014.


Rammeaftalens udviklingsstrategi, der sætter fokus på den faglige udvikling i de sociale tilbud lå klar allerede i juli måned.

Du kan se en samlet oversigt over de fem styringsaftaler for 2015 i bilaget her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE