14. oktober 2014

Flere folkepensionister nyder deres otium i udlandet

Antallet af ældre, der bor i udlandet og modtager dansk folkepension, er mere end fordoblet gennem de seneste 10 år. Udviklingen er god for dem selv og det danske sundhedsvæsen, påpeger forsker.

Over de seneste 10 år er antallet af danske folkepensionister, som er bosat i udlandet og modtager dansk folkepension, mere end fordoblet fra 18.224 i 2003 til 42.144 i 2013.

Det viser en ny kortlægning, som KL’s nyhedsbrev Momentum har foretaget.

Jørgen Fischer, formand for Danske Seniorer, mener, at det giver nogle udfordringer for det danske sundhedsvæsen, når mange af udlandspensionisterne vender tilbage til Danmark af helbredsmæssige årsager.

”Jeg kan godt blive lidt betænkelig ved de sygdomsomkostninger, der er forbundet med nogle af pensionisternes hjemvenden til Danmark og det danske sundhedsvæsen, som de ikke i lige så høj grad har bidraget til at finansiere,” siger han.

Snarere en gevinst

Anne Leonora Blaakilde, lektor med speciale i pensionistmigration ved Københavns Universitet, mener dog, at folkepensionisternes permanente udlandsophold grundlæggende er en gevinst for det danske sundhedsvæsen.

”Man kan forestille sig, at udlandspensionisterne egentlig sparer det danske sundhedssystem for en del penge, idet de holder sig friske længere og selv har en subjektivt bedre sundhed,” siger hun.

Du kan læse hele artiklen i KL’s nyhedsbrev Momentum her, hvor du også får en økonomiprofessors bud på fordele og konsekvenser ved det stigende antal af danske udlandspensionister.