24. oktober 2014

Flere elever bliver inkluderet

En halv procent flere af folkeskolens elever er blevet en del af den almindelige undervisning. Tallet er således oppe på 95,2 procent.

Målsætningen om, at 96 procent af folkeskolens elever er en del af den almindelige undervisning i 2015 er kommet nærmere, idet tallet er steget fra 94,7 året før til 95,2 procent i skoleåret 2013/2014. Det skriver Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

Mere konkret betyder tallene, at ca. 6.700 flere af folkeskolens elever siden 2010/2011 nu går i en almindelig folkeskoleklasse. Det svarer i gennemsnit til ca. fem elever per skole.

Målet på 96 procent svarer til ca. syv-otte elever per skole, der enten er blevet i den almindelige folkeskole eller er inkluderet fra en specialklasse eller-skole.

Nye muligheder med folkeskolereformen

Undervisningsministeriet peger på, at det ikke i sig selv er et succeskriterium, at målsætningen bliver nået. Det kræver også, at elever med særlige behov får den rette støtte i den almindelige undervisning. Dette kan blandt andet ske i form af supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

En del af folkeskolereformen er længere skoledage med flere fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning, hvilket er med til at gøre det nemmere at etablere inkluderende læringsmiljøer. På den måde bliver det desuden bedre mulighed for at tilgodese elevers behov for ekstra vejledning og støtte.