01. oktober 2014

Digitale læremidler – et vigtigt redskab i udviklingen af en ny folkeskole

99 procent af alle børnefamilier har pc eller tablet i hjemmet, og eleverne vil typisk helst bruge deres eget udstyr i undervisningen. Derfor giver det godt mening at opfordre forældrene til at give deres børn udstyr med i skole, lyder det fra KL.

En del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi handler om, at skolerne må opfordre forældrene til at give deres børn it-udstyr med i skole. Den såkaldte Bring Your Own Device-strategi. Hvis ikke forældrene har mulighed for det, skal skolerne stille udstyr til rådighed for disse elever.

Og det er rigtig fornuftigt, lyder det fra Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

”Det er regeringen, kommunerne og regionerne, der står bag Bring Your Own Device-strategien, som skal rulles ud på alle skoler inden 2015. Så KL bakker selvfølgelig 100 procent op om strategien, der jo handler om at understøtte elevernes læring gennem velfungerende it, så de kan bruge digitale læremidler i læringsprocessen” siger hun og fortsætter:

”Strategien bygger på undersøgelser, der viser, at de fleste hjem i Danmark har både flere pc’er og tablets. Fx viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, at 99 procent af alle børnefamilier har pc eller tablet i hjemmet. Og vi ved, at eleverne typisk helst vil bruge deres eget udstyr, fordi de kender genvejstasterne, programmerne mm. Desuden er der jo en rivende udvikling i gang inden for netop it og digitalisering, så det er den mest hensigtsmæssige måde at gribe visionen an på.”

Skolens ansvar

Foreningen Skole og Forældre har torsdag sagt til DR Nyheder, at det kan være et problem at opfordre forældre til at skaffe eget udstyr, da alle ikke nødvendigvis har råd til dette. Men Anna Mee Allerslev mener, der er taget højde for problemet.

”Skolerne skal stille devices til rådighed for de elever, der ikke har selv. Det er ikke - og har ikke været - et krav til forældrene eller eleven, at de selv skal medbringe hverken computer eller iPad. Det er jo skolens og kommunens ansvar at stille de nødvendige undervisningsmaterialer til rådighed.”