07. oktober 2014

Claus Herbert

Chefkonsulent

Claus er faglig ansvarlig i KLK for udvikling af dagtilbud og skoleområdet samt rekruttering. Han arbejder derfor altovervejende med udvikling og analyser på børne- og ungeområdet, rekrutteringsopgaver samt sammenhængen mellem den faglige praksis, ressourcestyring og de synlige effekter hos borgerne.

Derudover gennemfører Claus sparring og coachings forløb for ledere såvel enkeltvis som gruppe i forhold til bla. ledelsesopgaven, den personlige lederstil samt gruppedynamikker.

Claus er optaget af vigtigheden af ledelsens rolle for at lykkedes med at skabe forandringer på velfærdsområderne. Claus har på det specialiserede børne- og voksenområde arbejdet med at udvikle kvalitetsbegrebet ved at styrke den faglige ledelse. Gennem blandt andet audit og analyse af enkeltsager skabes der grobund for udvikling af egen socialfaglige praksis samt at have et fokus på den tværfaglig samarbejdspraksis i forhold til de almene tilbud.

Som et af flere redskaber til at udvikle den enkelte leder og dennes rolle i en ledelsesgruppe er Claus certificeret til at bruge MBTI’s personlighedsværktøj.

Derudover arbejder Claus med projekter inden for Væksthus for Ledelse.

Claus er uddannet lærer og bygger sin erfaring på et solidt grundlag som chef fra stillinger på såvel det almene børneområde (0-25 år) samt kulturområdet.

Aktuelle ydelser:

• Organisationsudvikling og organisationsanalyser

• Ledelsesudvikling

• Styring og udvikling på visitationsprocesser

• Konflikthåndtering

• Rekruttering

 

Kort om udvalgte projekter og arbejdsopgaver:

 • Ny tildelingsmodel og administrationsgrundlag på skoleområdet (2016), Thisted Kommune. Her blev der i samarbejde med kommunen udviklet flere forskellige tildelingsmodeller til brug for skolerne i Thisted Kommune.  I sammenhæng hermed udvikles et tilhørende administrationsgrundlag.
 • Større projekt med Socialstyrelsen og et andet stort konsulenthus, hvor KLK udvikler redskaber til faglig ledelse og styring på området for børn og unge med særlige behov. KLK har konkret udviklet redskaber til ledelsesniveauet, som bliver tilgængeligt på Socialstyrelsens hjemmeside i det nye år. Læs mere her
 • Sorø Kommune: Råderumsanalyse. Ud fra økonomiske data på børneområdet har KLK arbejdet med benchmark af serviceniveau for at skabe et politisk råderum for prioritering.
 • Syddjurs Kommune: Råderumsanalyse. Ud fra en dialogbaseret tilgang har KLK arbejdet sammen med ledere, bestyrelser, medarbejdere om at synliggøre effektiviseringspotentialer på børneområdet, og kommet med anbefalinger til det politiske niveau for mulige besparelser. 
 • Rekrutteringsopgaver på chef og direktør niveau.  
 • Holbæk Kommune: Gennemgang af det specialiserede børne-, unge- og voksen område. Ved en antropologisk tilgang til organisationen har KLK fulgt medarbejdere i deres dagligdag, idet direktionen og det politiske niveau ønsker en drøftelse af hvorledes implementeringen af den seneste om-organisering er lykkedes. 
 • Holstebro Kommune: Ressourcestyring og planlægning af skoleåret – efter folkeskolereformen. Arbejdet med skoleledelsen i forhold til hvorledes de styrer fagligt efter mål og resultater, samt hvorledes de styrer økonomisk efter tildelingsmodeller og rammer. 
 • Gribskov Kommune: Udvikling af samarbejdsformer i skolebestyrelse. Genoprettelse af samarbejdet i en skolebestyrelse
 • Grønlands Selvstyre og Kommuner: Større projekt om afdækning af kompetenceniveau i det offentlige i Grønland indenfor økonomistyring og forandring.
 • Evaluering af visitationsmodel: En nordsjællandsk kommune ønskede en gennemgang af deres visitationsmodel med henblik på at se på muligheder for tilpasninger. Dette skete som en dialogproces med ledere og medarbejdere, og mundede ud i konkrete anbefalinger til administrationen.
 • Ringkøbing-Skjern Kommune: Udvikling af det tværfaglige samarbejde på børneområdet. Gennemgang af børnesager med henblik på at se på forbedring og udvikling af kommunens tværfaglige praksis.

Inden Claus kom til KLK, var han ansat som chef for børn, unge og læringsområdet i en kommune. Her gennemførte han reformer på skoleområdet, både strukturelle, økonomiske og pædagogiske samt indgik i tværgående udviklingsprojekter med fokus på det sammenhængende borgerforløb.

Medskribent på følgende udvalgte publikationer:

Forandring fryder - og forstyrrer - tæt på forandringsledelse i praksis

Ledelsesfællesskab om kerneydelsen

Høst de digitale gevinster

Myndighed med Momentum