21. oktober 2014

Bred kommunal inddragelse i arbejdet med planloven

Arbejdet i planlovsudvalget er skudt i gang, og KL har nedsat en følgegruppe af kommunaldirektører.

I foråret indgik KL og regeringen en aftale om, at nedsætte et udvalg der skal kigge på barrierene for kommunernes fysiske planlægning. Afsættet var KL’s barrierekatalog.

Der er netop færdiggjort et kommissorium samt en tidsplan for udvalgsarbejdet, så nu kan vi komme i gang med arbejdet.

Med henblik på at understøtte KL’s interessevaretagelse på området nedsættes en følgegruppe af kommunaldirektører som repræsenterer et bredt udsnit af landets kommuner. På følgegruppemøderne drøftes de forskellige temaer i udvalgsarbejdet.

Følgegruppen består af:

Mikael Jentsch, kommunaldirektør, Frederikshavns Kommune
Søren Gais, direktør, Aalborg Kommune
Lasse Jakobsen, kommunaldirektør, Viborg Kommune
Lone Lyrskov, kommunaldirektør, Herning Kommune
Jesper Kaas Smidt, kommunaldirektør, Norddjurs Kommune
Niels Erik Kjærsgaard, kommunaldirektør, Ringkøbing Skjern Kommune
Ole Bladt Hansen, kommunaldirektør, Billund Kommune
Søren Bonde, kommunaldirektør, Sønderborg Kommune
Benny Balsgaard, kommunaldirektør, Faaborg Midtfyn Kommune
Søren Lund Hansen, kommunaldirektør, Slagelse Kommune
Thomas Knudsen, kommunaldirektør, Lolland Kommune
Bo Rasmussen, kommunaldirektør, Gladsaxe Kommune
Torben Gleesborg, direktør, Københavns Kommune

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs KL's og Miljøministeriets pressemeddelelse om planlovsarbejdet