10. oktober 2014

Behov for visionære og bæredygtige projekter i ny forsøgsordning ved kysterne

Alle landets kystkommuner er inviteret til at komme med projekter, der kan give turisterne et bredere udbud af oplevelser. KL opfordrer kommunerne til at gribe muligheden.

Danmark har allerede i dag et relativt stort turismeerhverv og stærke traditioner inden for turisme. Væksten i dansk turisme er dog i de seneste år gået i stå, og især kyst- og naturturismen har oplevet et fald. En ny forsøgsordning ved kystzonen og strandbeskyttelseslinjen skal bane vejen for visionære og bæredygtige projekter.

Alle landets kystkommuner er inviteret til at komme med projekter, der kan give turisterne et bredere udbud af oplevelser ved de danske kyster og i naturen.

Forudsætningen er, at projekterne er med til at styrke kvaliteten i dansk kyst- og naturturisme under hensyntagen til naturen og landskabet. 

”Ordningen er et skridt i den helt rigtige retning, og jeg glæder mig personligt til at se alle de visionære og bæredygtige projekter, som kommunerne nu får mulighed for at realisere. Vi skal ikke glemme, at forsøgsordningen også er en mulighed for os som kommuner at vise, at vi faktisk godt kan forbedre de fysiske rammer uden at ødelægge de herlighedsværdier ved vores kyster, som turisterne jo netop kommer for at nyde. Så grib nu muligheden for at vise, hvad vi kommuner dur til,” lyder opfordringen fra Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg.

Han håber, at forsøgsordningen fremadrettet gøres permanent.

Kommunerne er omdrejningspunktet for et stærkt turismeerhverv i Danmark. Det er særligt vigtigt, da det betyder vækst og arbejdspladser lokalt – og for hele Danmark. Desuden giver det særligt yderområderne nye muligheder for at udvikle natur- og kystturismen – og bidrager til at skabe et mere sammenhængende Danmark

”Kommunerne er helt centrale i dette arbejde. Vi er væsentlige økonomiske bidragsydere. Vi er myndighed. Det er os, der skaber de gode fysiske rammer, og i det hele taget er det os, der kan få turismen til at hænge sammen i en større helhed,” siger Jørn Pedersen. 

Der vil blive udvalgt op til ti forsøgsprojekter, som bliver realiseret. Der gennemføres to ansøgningsrunder med mulighed for fem projekter i hver. Ansøgningsskema med konkret forslag skal være modtaget senest den 15. januar 2015 for første runde og 1. maj 2015 for anden runde.

KL har samlet de væsentligste statslige informationer om ansøgningskravene i bilaget herunder.

Se også KL’s høringsvar på lovændringen, der implementerer den nye forsøgsordning, herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Bilag - Information til ansøgning for forsøgsordningen for kyst- og naturturisme

  • Høringssvar - Kystordning mm