27. oktober 2014

A.P. Møller-donation til Aarhus og Randers

Nyt projekt, der skal udvikle lærere og pædagogers kompetencer og skabe nye læringsfællesskaber på skolerne i Aarhus og Randers, har modtaget en donation på 11.390.000 kroner.

Det er A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, der har givet pengene til det østjyske skoleprojekt ”Professionelle læringsfællesskaber - som drivkraft for elevernes læring og trivsel”.

Projektet bygger blandet andet på viden fra Ontario i Canada og er udarbejdet i et samarbejde mellem VIA University, område Horsensvej og Grenåvej Øst i Aarhus Kommune samt Randers Kommune. Projektet omfatter ti skoler i område Horsensvej og Grenåvej Øst samt alle 27 skoler i Randers Kommune.

Der er tale om et treårigt kompetenceudviklingsforløb, der skal øge elevernes læring og trivsel. Fokus er på, hvordan ledelsen, lærere og pædagoger med systematisk evaluering og feedback kan udvikle en praksis, der fortæller noget vigtigt om elevernes læring og udbytte af undervisningen.

Glæde i kommunerne

Rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), glæder sig over donationen fra A.P. Møller Fonden.

”Folkeskolereformens fokus på effekten af undervisningen kræver, at både ledere og medarbejderne får udviklet deres praksis og måde at samarbejde på".

"Med den meget flotte donation får en række skoler mulighed for at erhverve sig nye kompetencer og skabe nye læringsfællesskaber, der styrker rammerne for elevernes læring, så de bliver udfordret og derved bliver så dygtige, som de kan,” siger Bünyamin Simsek.

Også direktøren for Børn, Skole og Kultur i Randers Kommune, Lars Keld Hansen, er glad for den store donation:

”Projektets formål lægger sig meget tæt op ad regeringens folkeskolereform, der netop taler om at eleverne skal blive dygtigere. For at komme i mål med den opgave er det vigtigt, at lærernes kompetencer bliver udviklet, og her giver A.P. Møller Fondens meget flotte donation mulighed for, at vi kan gennemføre projektet med at lave nogle spændende læringsfællesskaber,” siger Lars Keld Hansen