28. oktober 2014

Al Gore på besøg i Vestjylland

Over 700 var mandag aften i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter for at høre USA's tidligere vicepræsident for USA, Al Gore, og tidligere leder for FN’s våbeninspektører, Hans Blix.

Al Gore og Hans Blix analyserede den globale verdenssituation og bragte den helt ned på lokalt niveau. Hans Blix med et sikkerhedspolitisk udgangspunkt og Al Gore med blik på de tendenser, der kommer til at forandre den verden, vi har i dag.

Fælles for dem begge var et fokus på energi og behovet for en stillingtagen. 
  
"Det er dejligt, når man dagen efter kan se tilbage på et velafviklet arrangement, der satte verden i relief. Hans Blix viste på en flot og nøgtern måde de udfordringer, verdenssamfundet pt. står over for at skulle løse. Der blev ikke lagt fingre imellem", siger borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Iver Enevoldsen (V).
 
Hans Blix blev fulgt op af Al Gore, der havde fokus på de seks vigtigste drivkræfter, der kommer til at forandre vores verden. 
 
"Han lagde særlig vægt på klimaforandringerne, det ekstreme vejr og ødelæggelserne, der følger, som en af de drivkræfter, vi kommer til at tage stilling til, og som vil betyde en omstilling af vores fremtidige ageren i forhold til klodens ressourcer - og det var måske et af aftenens vigtigste budskaber", siger Iver Enevoldsen. 

Ambitiøs energimålsætning

Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2007 arbejdet målrettet med visionen Energi2020, hvor målet er, at kommunen i 2020 producerer lige så meget vedvarende energi, som alle kommunens borgere og virksomheder bruger. 

Al Gore sluttede da også foredraget af med at fremhæve Danmark generelt som et foregangsland i verden, og Ringkøbing-Skjern Kommune med sin vision om Energi2020, som et af de områder, der arbejder mest seriøst med klimaudfordringen.