25. november 2014

Svendborg udpeget som rollekommune

Svendborg Kommune er i dag af Danmarks Idrætsforbund blevet udpeget som den tredje rollekommune i Danmark. Samtidig dokumenterer det såkaldte ”Svenborgprojekt”, at bevægelse fremmer indlæringen i matematik.

”Nu har vi dansk dokumentation for det, vi har vidst længe fra internationale undersøgelser. Bevægelse i skolen gør børnene hurtigere i stand til at lære og præstere – i dette tilfælde i matematik.”

Sådan lyder budskabet fra Poul Broberg, idrætspolitisk chef i Danmarks Idrætsforbund (DIF), efter at elever i 1. klasser på 12 skoler i Svendborg og Kolding har lært matematik gennem bevægelse i timerne. Eleverne har skullet være fysisk aktive i alt 15 minutter i hver time med fagrelevante øvelser. Og forsøget har nu vist, at eleverne præsterer markant bedre ved den afsluttende matematiktest.

Det pågældende forskningsstudie er en del af ”Svendborgprojektet”, der tog fart i 2008, og hvor bl.a. børn i 0.-6. klasse har haft seks lektioners idræt om ugen. Den nye dokumentation er blevet fremlagt i dag på konferencen ”Idræt med krop, læring og inklusion”, der finder sted på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Ved samme lejlighed er Svendborg Kommune officielt blevet udpeget af Danmarks Idrætsforbund som den tredje rollekommune i Danmark. Det skete, da borgmester Lars Erik Hornemann og bestyrelsesmedlem fra DIF, Tine Teilmann, underskrev partnerskabsaftalen mellem Svendborg Kommune og DIF.

”Svendborg Kommune har med sin satsning på forskning og idrætsskoler givet vigtig viden om effekten af mere bevægelse i skolen, og det har bl.a. gjort, at det har fået en stor plads i folkeskolereformen. DIF indgår nu partnerskab med kommunen i en fælles ambition om, at de 45 minutters idræt om dagen får høj kvalitet,” siger Tine Teilmann, medlem af DIF’s bestyrelse og formand for DIF’s skolepolitiske udvalg.

Konkret i Svendborg vil et nyt laboratorium for den åbne skole samle og udvikle koncepter for lokale partnerskaber mellem skoler og lokale foreninger. DIF’s specialforbund kan med idrætsspecifikke tilbud også inddrages. Og endelig vil DIF og Svendborg Kommune give de frivillige trænere og instruktører et kompetenceløft for at kunne indgå i samarbejde med skolen.

Svendborg er den tredje kommune, som DIF indgår partnerskab med som rollekommune for at gennemføre idræt og bevægelse i den nye skole. Slagelse og Aalborg kommuner var de første rollekommuner. DIF støtter hver rollekommune med 200.000 kroner.