25. november 2014

Social skævhed i tandlægebesøg

Kontanthjælpsmodtagere, lavtlønnede og personer med anden etnisk baggrund end dansk går markant mindre til tandlæge end resten af befolkningen. Det viser ny Momentum-undersøgelse. Det kræver en massiv indsats, hvis der skal gøres op med den sociale skævhed, mener både forsker, kommuner og Tandlægeforeningen.

Der er stor forskel på, hvor ofte danskerne kommer til tandlægen. Især beskæftigelse, indkomst og etnisk baggrund spiller en meget stor rolle for, om man går til tandlægen. Det viser en ny Momentum-undersøgelse af danskernes tandlægebesøg i 2012. Kun en omkring en fjerdedel af kontanthjælpsmodtagerne var ved tandlægen det år, mens hele 62 procent af de beskæftigede fik tjekket tandsættet. Også dagpengemodtagere og førtidspensionister ligger med henholdsvis 50 og 48 procent under de beskæftigede.

Undersøgelsen tegner også et meget klart billede af, at de lavestlønnede går mindst til tandlæge. Kun 43 procent af borgerne med en bruttoindkomst på under 200.000 kroner om året gik til tandlæge i 2012, mens 70 procent af dem med en indkomst på over 400.000 kroner kom afsted. Undersøgelsen viser desuden, at andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, der går til tandlæge, er under det halve (27 procent) af personer med dansk oprindelse, hvor 62 procent var ved tandlæge.

Eskild Klausen Fredslund, projektleder ved KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har tidligere undersøgt danskernes brug af tandlægen. Og han slår fast, at tandplejen i Danmark har en klar social slagside. Blandt andet, fordi det koster penge at gå til tandlæge i modsætning til at besøge en praktiserende læge.

»Det er især betalingsevnen, samt hvor god man er til at tage ansvar for ens egen sundhed, der er afgørende for, hvor ofte man kommer til tandlæge. Kontanthjælpsmodtagerne er jo også en gruppe med en ganske lille indkomst, og mange er et sted i deres liv, hvor de ikke har overskud til at tage kontakt til en tandlæge. Derfor vælger man det fra. I hvert fald indtil det for alvor gør ondt,« siger Eskild Klausen Fredslund.

Han pointerer også, at det er en stor udfordring at rette op på den sociale skævhed i tandplejen, fordi de lavtlønnede og mest udsatte grupper er svære at få i tale.

»Vi ved jo, at selv om de socialt udsatte står for relativt høje omkostninger i sundhedsvæsenet, så er det ikke nødvendigvis dem, der overrender deres praktiserende læge. De kommer først, når skaden er sket, og så bliver det for alvor dyrt at komme til tandlæge,« siger Eskild Klausen Fredslund.

Mere opsøgende arbejde

For at overvinde den økonomiske del af problemet afsatte regeringen og Enhedslisten i forbindelse med finansloven for 2013 180 millioner om året i tilskud til kontanthjælpsmodtageres og andre dårligt stillede gruppers tandlægeregning.

I 2013 blev der imidlertid kun brugt 47 af de 180 millioner kroner, der var afsat til tilskudsordningen, og det ærgrer Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg. Han har på baggrund af tilbagemeldingerne fra et pilotprojekt blandt kontanthjælpsmodtagere i Kolding allerede nogle områder, hvor han mener, det er nødvendigt at ændre tilskudsordningen.

»Økonomien spiller en vigtig rolle, men der skal også være en enkel sagsbehandling fra kommunernes side, da det at indsende en ansøgning kan være uoverkommeligt, ligesom flere af de svage borgere har problemer med at overholde aftaler. De har derfor brug for hjælp til at komme afsted kontinuerligt. Vi skal have et samarbejde i gang med kommunerne, den kommunale tandpleje og de privatpraktiserende tandlæger, socialrådgivere og andre aktører, hvis vi skal løfte opgaven,« siger Freddie Sloth-Lisbjerg.

Han får opbakning fra Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg og borgmester i Odsherred Kommune, der derfor også ser frem il, at tilskudsordningen bliver evalueret og forhåbentlig justeret, så den i højere grad understøtter det opsøgende arbejde.

»Med de nuværende regler er visitationsarbejdet for bøvlet og tager for lang tid. Her er kommunen forpligtet til at undersøge, om kontanthjælpsmodtageren er berettiget til tilskuddet, når behandlingen startes. Og endelig er egenbetalingen for personer over 25 år stadig så høj, at det er en udfordring for mange på kontanthjælp,« siger Thomas Adelskov.

Læs mere om hvad der skal til for at rette op på den social skævhed i tandlægebesøgene her