18. november 2014

Samarbejde om dansk-tysk grænsebanegård

Flensborg By, LVS Kiel, Aabenraa Kommune og Region Syddanmark arbejder med konkrete planer om at etablere en fælles grænsebanegård for passagertog.

Det tager ca. fem timer at rejse med tog fra Aarhus til Hamborg, mens turen kan gøres i bil på ca. tre timer og 20 minutter. En af årsagerne er, at banegården i Flensborg ligger langt fra det hovedbanespor, som forbinder Padborg med Hamborg.

Det skal der gøres noget ved, mener Stadt Flensburg, LSV Kiel (Landesverkehrs-Servicegesellschaft Schlesweig-Holstein), Aabenraa Kommune og Region Syddanmark. De fire parter har derfor indledt samarbejde om at etablere en ny grænsebanegård med en anden placering.

Første skridt bliver det forberedende analysearbejde. Det har netop været i udbud blandt en række firmaer med speciale i infrastruktur. SMA und Partner AG fra Zürich vandt opgaven sammen med sin rådgiver byplanfirmaet Gert Gutsche Rümenapp fra Hamborg.

Deles om udgifterme

De fire samarbejdspartnere er fælles om at betale udgifterne til analysearbejdet, der skal afklare tre hovedspørgsmål:

  • Placeringen af en eventuel ny grænsebanegård
  • Konsekvenser for banenettet og stationerne i Flensborg by
  • Muligheden for at genåbne banestrækningen Flensborg Niebüll

”En ny grænsebanegård vil styrke hele den sønderjyske og nordtyske region. Den vil forkorte rejsetiden for passagererne, og samtidig åbner den mulighed for at servicere dem på en ny måde. Ved at lægge banegården, hvor der er plads til at etablere et ”park & ride”-anlæg, vil man kunne stille sin bil og hoppe på toget, når man skal ned i Europa på ferie eller forretningsrejse."

"Tyskerne kan gøre det samme den anden vej. Det vil kunne fjerne noget af belastningen på de danske og tyske motorveje,” siger Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V).