26. november 2014

Pilotprojekt om ny uddannelse for fremtidens teknik- og miljømedarbejdere

KL og en række kommuner er gået sammen om et nyt pilotprojekt, der skal danne grobund for en ny uddannelse for fremtidens kommunale teknik- og miljømedarbejdere.

Teknik- og miljøforvaltningerne står midt i en forandringsproces.

Myndighedsopgaver og drift har traditionelt fyldt meget, men nye krav om at kunne bidrage mere proaktivt til samfundets udvikling, er en væsentligt forventning til fremtidens teknik og miljøforvaltninger. Det kræver, at paletten af kompetencer udvides og udvikles.

KL, KTCs faggruppe for ledelse samt en række kommuner går derfor sammen om et pilotprojekt med henblik på at skabe en ny uddannelse, der skal styrke en række ikke-faglige kompetencer hos medarbejdere i teknik- og miljøforvaltningerne. Fokus vil være på partnerskaber med borgere og erhverv, bedre kommunikation og samskabelse med civilsamfundet.

Forløbet gennemføres som et pilotprojekt, og så er det målet, at uddannelsen udbydes bredt fra 2015. De deltagende kommuner er Faxe, Fredensborg, Hjørring, Middelfart, Næstved, Rudersdal og Varde.