04. november 2014

Nyt råd skal styrke integrationen

Rådet for Etniske Minoriteter styrkes nu fagligt med nye medlemmer og ny struktur. Yasar Cakmak bliver ny formand.

Rådet for Etniske Minoriteter har eksisteret siden 1983 i forskellige former. Med den nye struktur udpeger socialministeren nu for første gang fem af rådets medlemmer. Landets fire største kommuner er ligeledes sikret plads i rådet.

Socialminister Manu Sareen (R) ønsker med strukturændringen at sikre, at han får de bedste forudsætninger for at træffe kvalificerede beslutninger med input fra dem, der har integration helt inde på livet.

”En af de ting, jeg håber rådet kan hjælpe med, er forældrerollen. Vi ved, at det er altafgørende, at vi sætter ind allerede på daginstitutionsniveau, hvis integrationen skal lykkes - derfor skal forældrene også inddrages.”

”De nye rådsmedlemmer kan her bruge både deres personlige og faglige erfaring og medvirke til at finde de konkrete løsninger, der kan sikre, at alle bliver en del af det danske samfund,” siger Manu Sareen.

Tidligere skoleleder i spidsen

Den nye formand for rådet, Yasar Cakmak, er bl.a. tidligere skoleleder på Amager Fælled Skole.

Rådets primære opgave er at rådgive ministeren, så han får de bedst mulige forudsætninger for at træffe politiske valg om aktuelle problemstillinger på integrationsområdet.

Rådet skal desuden selv sætte relevante problemstillinger på den integrationspolitiske dagsorden. Det skal den nye faglighed og sammensætning af forskellige kompetencer inde for integration i det nye råd sikre.