18. november 2014

Nyt fra Feriepengeinfo

Nyhedsbrevet er skrevet til kommuner m.fl., der har deres egen feriekortordning og som indberetter ferieoplysninger for ansatte med feriekort til indkomstregisteret. Nyhedsbrevet er skrevet af Feriepengeinfo.

Nyt fra Feriepengeinfo

17. november 2014

 

Dette nyhedsbrev er kun rettet til virksomheder, som ikke er forpligtet til at indberette til ACF eller til FerieKonto.

Feriepengeinfo har nyt om håndteringen af udbetaling af feriepenge både i perioden inden den nye feriepengeløsning går i luften i 2015 og efter. I kan også finde informationen på Virk.dk/feriepengeinfo.

 

3. parts-adgang

I samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen arbejder vi på at udvide NemLog-in, så det bliver muligt for en virksomhed at tildele deres lønservicebureau adgang til at se virksomhedens data hos Feriepengeinfo. Virksomheden skal tildele rettigheder via Virk.dk. Yderligere information kommer på Virk.dk/feriepengeinfo, så snart vi ved mere.

 

Overførsel af feriedage

Feriedage, der er optjent før den 31. december 2013, og som ønskes overført til senere, skal håndteres og udbetales som hidtil, da Feriepengeinfo ikke har oplysninger om disse feriepenge.

Ved overførsel af feriedage, der er optjent fra den 1. januar 2014 og frem, skal man henvende sig til Feriepengeinfos kundeservice. Den nærmere procedure vedr. overførsel af ferie er under overvejelse og vil blive beskrevet på et senere tidspunkt, herunder spørgsmålet om krav til dokumentation for aftalen.

 

Pension, emigration eller dødsfald udbetalt fra 1. januar 2014

På Virk.dk/feriepengeinfo har vi lagt et regneark, der kan bruges i forbindelse med straksudbetalinger, der ikke er foretaget i Feriepengeinfo Ved straksudbetalinger menes udbetalinger ved pension, emigration eller dødsfald. Regnearket kan bruges ved udbetalinger, der foretages mellem den 1. januar 2014 og til den digitale løsning går i luften på borger.dk i 2015. Herefter skal Feriepengeinfo bruges.  Vi anbefaler, at I bruger regnearket, så saldoen i Feriepengeinfo bliver korrekt. Alternativt er det muligt at lave en negativ indberetning i eIndkomst svarende til det udbetalte beløb.

 

Manglende indberetninger ved arbejdsgivers konkurs

På Virk.dk/feriepengeinfo kan I finde et regneark til brug ved indberetning af manglende indkomst-indberetninger i forbindelse med arbejdsgivers konkurs.

 

Delafvisninger af ansøgninger

Det er ikke muligt delvist at afvise en lønmodtagers ansøgning om udbetaling af feriepenge. Hvis man er uenig i dele af ansøgningen, skal man afvise hele ansøgningen med begrundelse, så lønmodtager har mulighed for at lave en ny ansøgning på baggrund af afvisningen.

 

Ved lønmodtagers død

Hvis en lønmodtager dør, vil Feriepengeinfo efter en periode lave en opgørelse over de feriepenge, der er indberettet på lønmodtageren og sende opgørelsen til skifteretten. Samtidig sendes en ansøgning til udbetaler med årsag til ansøgning: Lønmodtager død. Udbetaler vil efterfølgende få en henvendelse fra boet.

 

Afvisning af ansøgning via webservice

Der har været et stort ønske om at kunne afvise ansøgninger via den webservice, der stilles til rådighed for nogle virksomheder. Det ønske imødekommer vi, og det bliver derfor muligt at afvise en ansøgning via webservice. Vi vender tilbage med mere information om dette, når løsningen er klar.

 

Vejledninger på Virk.dk

Der bliver lavet en detaljeret vejledning til lønmodtagerne om, hvordan de søger om udbetaling af feriepenge via løsningen på borger.dk. Denne vejledning bliver også tilgængelig på Virk.dk, så arbejdsgiver og lønservicebureauer/systemudbyder kan se, hvad lønmodtagerne kan se i løsningen.

Der bliver også lavet en detaljeret vejledning til løsningerne på Virk.dk, der bliver tilgængelig på Virk.dk/feriepengeinfo.

 

Følg ferieloven ved indberetning af feriepenge

Ifølge ferieloven tilhører feriepengene det år, hvor de er optjent (optjeningsprincippet) – dvs. det år som lønperiodens sidste dag ligger i. Ifølge skattelovgivningen beskattes lønnen i det år, hvor den udbetales (udbetalingsprincippet). Husk at følge ferieloven og optjeningsprincippet ved indberetning af feriepenge.  Ellers får lønmodtageren ikke de korrekte feriepenge i det rigtige ferieår.

 

Eksempel:

 

 

 

 

Du kan afmelde nyheder fra Feriepengeinfo ved at svare på denne mail / skrive til te@atp.dk 

 

Venlig hilsen
Feriepengeinfo · Kongens Vænge 8 · 3400 Hillerød

www.virk.dk/feriepengeinfo

 

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak.