24. november 2014

Nyt færgesekretariat på Ærø

Fra 2015 bliver et nyt kommunalt fælles færgesamarbejde en realitet. Sekretariatet kommer til at ligge på Ærø.

KL blev i sidste års økonomiaftale med staten pålagt at koordinere oprettelsen af et fælles færgesekretariat for de kommuner, som har færger til småøer.

Folketinget har besluttet, at de kommuner, der er omfattet af udligningsordningen vedr. færger til småøer, skal bruge tilsammen ca. to mio. kr. om året på drift af et fælles færgesekretariat. 

Der er nu besluttet en model for færgesamarbejdet og en placering på Ærø i tæt samarbejde med det eksisterende færgefaglige miljø.

Videndeling og netværk

Færgesekretariatet kommer til at bestå af en fuldtidsansat chefkonsulent og en ½ tidssekretær plus evt. yderligere deltidsansat, som kan hjælpe med koordineringen af netværksaktiviteter.

Da der er tale om et lille sekretariat, er modellen så ubureaukratisk som muligt. Her er tale om et drifts- og fagsamarbejde. Der er dannet en styregruppe af fem kommuner og eksperter, som skal hjælpe det nye sekretariat godt i gang.

Styregruppeformand Kjeld Bussborg fra Svendborg Kommune er indstillet på at give en hjælpende hånd i opstart og prioritering:

”Der er mange opgaver, et sådant sekretariat kan tage fat på, men i første omgang skal der skabes nogle gode rammer for videndeling og netværk, så vi hurtigt kan se resultater af samarbejdet,” siger Kjeld Bussborg.

Gevinst for kommunerne

Sekretariatslederen vil blive ansat  af Ærø Kommune i samarbejde med styregruppen og et professionelt bureau.

Direktøren for Ærøfærgerne Keld Møller siger:

”Jeg mener, at det vil blive en gevinst for alle de kommuner, der er gået sammen om at etablere dette færgesekretariat. Jeg tror, alle kommuner glæder sig til at kunne arbejde med muligheden for et bredere samarbejde inden for færgefarten. Ærøfærgerne vil som samarbejdspartner stille alle de oplysninger, vi har, til rådighed for det kommende sekretariat. Så vi ser frem til, at det kommer i gang.”

Stillingen som chefkonsulent bliver opslået i nærmeste fremtid.