28. november 2014

Nye midler fra A.P. Møller Fonden på vej til folkeskolen

Folkeskolen kan se frem til nye efteruddannelsesprojekter i foråret, efter at hele 118 ansøgninger er havnet i postkassen hos A.P. Møller Fonden.

A.P. Møller Fonden donerer i alt 1 mia. kr. til efteruddannelse og opkvalificering af lærere, pædagoger og skoleledere i folkeskolen. Senest har 40 projekter fået støtte med i alt ca. 140 mio. kr.

Og nu har kommuner, skoler, virksomheder og foreninger sendt i alt 118 ansøgninger her i efteråret til nye efteruddannelsesprojekter.

De nye ansøgninger vil nu blive læst og vurderet af Fondens Vurderingsudvalg.  Og så kan ansøgerne forvente, at de i slutningen af januar vil få svar på, om de kan realisere deres projekter med midler fra fonden.

”Vi oplever stor interesse for at drage nytte af Fondens donation til folkeskolen både gennem de mange ansøgninger og i vores løbende dialog med kommuner, folkeskoler og de mange andre aktører på området. Vi har også denne gang modtaget ansøgninger fra hele landet, og der er både kommuner, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger og virksomheder blandt ansøgerne. Vi forventer, at der igen vil være grundlag for at yde støtte til et større antal projekter, der kan bidrage til at gøre folkeskolen endnu bedre,” siger Henrik Tvarnø, direktør i A.P. Møller Fonden og formand for Vurderingsudvalget.

40 meget forskellige projekter i første ansøgningsrunde

De 40 projekter, som har fået bevilget støtte i første ansøgningsrunde, er meget forskellige i forhold til størrelse og indhold. Bevillingerne afspejler spændvidden i de ansøgninger, som A.P. Møller Fonden modtog i første runde.

”Vi er meget tilfredse med, at vi allerede efter første ansøgningsrunde har sendt godt 140 mio. kr. ud at arbejde i den danske folkeskole, og at der både har været grundlag for at støtte små projekter forankret på en enkelt skole og større tværkommunale projekter. Vi finder, at alle de 40 projekter er af høj kvalitet, og at de på hver deres måde vil møde de forskellige lokale behov, de er forankret i. Det er vores klare forventning, at de støttede projekter vil kunne bidrage til det løft for folkeskolernes elever rundt omkring i landet, som er formålet med Fondens samlede donation på 1 mia. kr.,” siger Henrik Tvarnø.

Forårets ansøgningsrunde til folkeskoledonationen forventes offentliggjort den 18. februar 2015. Forventet ansøgningsfrist er den 22. april 2015.

Læs mere her.

Fakta om to af de støttede projekter

  • Der er bevilget 21 mio. kr. i støtte til et projekt forankret på Aalborg Universitets Institut for Læring og Filosofi, som omfatter 12 kommuner og dermed 217 skoler, 74.000 skoleelever og godt 9.000 lærere, pædagoger og skoleledere. Projektet omhandler forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling.
  • Et andet og langt mindre projekt er rettet mod alle musiklærere i Rebild Kommune. De opkvalificeres i undervisningsmetoden ’Music Mind Games’, hvor eleverne lærer musikteori på en legende og kreativ måde. Opkvalificeringen har til formål at gøre undervisningsmetoden til rygrad i skolernes musikundervisning, og Fondens bevilling lød på 327.666 kr.