03. november 2014

Minister lægger op til nye afgangsprøver

Internettet og praktisk håndværk ser nu for alvor dagens lys i skolernes afgangsprøver, hvis det står til undervisningsministeren. De digitale prøver skal gerne spare tid og penge.

”En afgangsprøve skal altid være så tidssvarende som muligt, for man skal afprøve eleverne i det, de skal kunne anvende i den virkelige verden uden for skolen. Det betyder også, at vi nu åbner for brug af internettet i langt højere grad. Uanset hvilken uddannelse eller arbejdsplads, de unge kommer ud på efter skolen, er nettet en integreret del af deres værktøj.”

Sådan lyder meldingen fra undervisningsminister Christine Antorini i dagens Berlingske, hvor hun løfter sløret for en modernisering af folkeskolens afgangsprøver.

Med de nye afgangsprøver får eleverne adgang til internettet ved prøve i skriftlig fremstilling i dansk, og så indføres der forsøg med internetadgang ved skriftlig fremstilling i engelsk, tysk og fransk.

Målet med at effektivisere afgangsprøverne er også at sikre mere tid til undervisning og bruge mindre tid på læseferie og prøver. Det skal blandt andet ske ved at gøre det obligatorisk, at flere prøver afholdes digitalt. Undervisningsministeriet mener, at den fulde implementering af digitale, selvrettende prøver kan frigøre knap syv mio. kroner på budgetterne ude på folkeskolerne, de frie grundskoler og efterskoler.

Men ikke alene skal prøverne være digitale og med adgang til internettet. Ministeren ønsker også, at folkeskolereformens kombination af teoretiske og praktiske færdigheder sætter sit aftryk på afgangsprøverne.

Derfor lægger hun ifølge Berlingske op til, at der også indføres forsøg, hvor eleverne i de mundtlige afgangsprøver kan komme op i opgaver, som de har lavet i samarbejde med lokale virksomheder, institutioner og foreninger.

Udspillet om de nye afgangsprøver i folkeskolen præsenteres i dag og skal drøftes med partierne bag folkeskoleforliget.