10. november 2014

Lidt flere lærere forlader folkeskolen

Hver 10. lærer forlod folkeskolen fra august 2013 til august 2014, viser de nyeste tal for personaleomsætningen. Afgangen er 1-2 procentpoint højere end de samme perioder i de seneste år. Forsker finder det betryggende, at stigningen ikke er større, og at mange lærere stadig er motiverede.

Ville skolereform og nye arbejdstidsregler føre til en masseflugt af lærere fra folkeskolen? Det har været omdrejningspunktet for en del af debatten om tilstanden i folkeskolen i de første spæde måneder af den nye folkeskole. Det foreløbige svar er vel noget i retning af, at flere lærere har forladt folkeskolen end tidligere år, men at der langt fra er tale om en ”lærerflugt” fra undervisningslokalerne.

10,1 procent af folkeskolelærerne har forladt faget fra august 2013 til august 2014, hvilket er en stigning på 1,9 procentpoint i forhold til samme periode året før, men kun 1,4 procentpoint højere end den gennemsnitlige afgang i de fem foregående år. Det viser nye tal, som Kommunernes og Regionernes Løndatakontor har trukket for Momentum, KL's nyhedsbrev.

Lotte Bøgh Andersen, professor ved Aarhus Universitet og forskningsinstituttet KORA, har lige offentliggjort en rapport om udviklingen i lærernes motivation fra 2011 til 2014. Hun kalder det »forventeligt«, at flere lærere end normalt ville sige op på grund af de nye vilkår i skolen og den faldende jobtilfredshed, som hendes egen undersøgelse viste. Og hun finder ikke de nye tal alarmerende.

»Man skal altid tage det alvorligt, når flere end sædvanligt forlader deres job, men det er betryggende, at mange stadig har lyst til at være lærere i folkeskolen. Jeg vil kalde det en advarsel til arbejdsgiveren, men så er det heller ikke værre. Der har jo været nogle spørgeskemaundersøgelser, hvor langt flere har tilkendegivet, at de ville forlade folkeskolen. Så drastisk er det ikke,« siger Lotte Bøgh Andersen.

Blandt andet viste en undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening i marts blandt lærere, at 67 procent inden for det seneste år havde overvejet at forlade faget.

Hårde smæk med døren

Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, finder heller ikke tallene alarmerende.

»Tallene bekræfter vores oplevelse og bekymrer mig ikke umiddelbart. Vi vil selvfølgelig helst beholde vores lærere, men der er jo altid nogle, der forlader faget – reform eller ej. Og ja, der er lidt flere, der har forladt folkeskolen, end der generelt plejer at være, men det er forventeligt og ligner det, man ser i andre organisationer, hvor der sker store ændringer,« siger Claus Hjortdal.

Han vil ikke afvise, at den højere lærerafgang kan give nogle problemer på den enkelte skole, da det kan være vigtige lærere med specielle kompetencer eller andet, der har forladt skolen. Men han mener dog samtidig, at historierne om lærerflugt rundt om i landet er blevet talt for meget op.

»Nogle af dem, der er gået, har smækket hårdt med døren. Derfor er det blevet noget mere synligt, men generelt er det jo ikke en voldsom udvikling,« siger Claus Hjortdal.

Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg og borgmester i Høje Taastrup, beklager, at nogle lærere har valgt at forlade folkeskolen, men mener samtidig, at den lille stigning har sin forståelige baggrund.

»Det er selvfølgelig altid ærgerligt at måtte sige farvel til medarbejdere, og jeg vil gerne slå fast, at både kommuner og skoleledere har en vigtig opgave i at fastholde lærernes motivation. Dygtige lærere i folkeskolen er jo omdrejningspunktet for, at skolereformen bliver en succes. Men stigningen er inden for det forventelige og på ingen måde dramatisk, når man tænker på, at vi i folkeskolen er i gang med en kæmpe omstilling, der medfører store forandringer for den enkelte lærers daglige arbejde,« siger Michael Ziegler.

Hos Danmarks Lærerforening mener næstformand Dorte Lange til gengæld, at de nye tal for lærernes afgang er udtryk for en dramatisk stigning.

»Der er jo tale om en stigning på næsten 25 procent fra året før. Og det er lærere, der i løbet af foråret og sommerferien – altså før skolereformen er trådt i kraft – har gjort sig klart, at de vil noget andet end at være lærere i folkeskolen. At der i 2010/2011 og årene før også var en forholdsvis høj afgang skyldes, at der i de år blev nedlagt rigtig mange lærerstillinger, og en del lærere valgte at forlade folkeskolejobbet, fordi de ellers skulle vælge mellem at flytte eller køre langt efter jobbet,« siger Dorte Lange.

Du kan læse mere om hvilke aldersgrupper, der især forlader lærerfaget og lærernes motivation i Momentum-artiklen i morgen.