10. november 2014

KL's bemærkninger til udkast til ændring af udlændingeloven

KL har afgivet høringssvar i forbindelse med udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge m.fl.)

KL har modtaget udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven (midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge m.fl.) med høringsfrist senest den 7. november 2014.

Du kan læse KL's høringssvar i pdf'en nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL's bemærkninger til udkast til ændring af udlændingeloven