13. november 2014

KL vil søge indflydelse på udmøntning af nye tiltag i finansloven

Finansloven indeholder mange spændende initiativer på de kommunale områder. KL ser frem til at drøfte nærmere med regeringen, hvordan de forskellige tiltag skal udmøntes i praksis.

Det siger KL’s formand Martin Damm, efter at den samlede finanslov er blevet præsenteret.

”Finansloven er præget af, at den borgernære velfærd i kommunerne bliver styrket. Men desværre sker det i form af puljer med øremærkede penge, både til dagtilbud, inklusion, sundhed og ældre. Det er ikke kommunernes kop the,” siger Martin Damm.

”Når regeringen vil prioritere midler på kommunernes område, ville det være naturligt, at vi havde talt om det, da vi før sommer forhandlede en økonomiaftale på plads,” siger Martin Damm, der forventer, at KL i den kommende tid bliver inddraget i en nærmere drøftelse af, hvordan pengene skal udmøntes i praksis.

”Vi går efter, at kommunerne får flest mulige frihedsgrader, så pengene i størst muligt omfang kan udmøntes ud fra lokale forhold og prioriteringer,” lyder det fra KL-formanden.

Han kvitterer for, at der med finansloven afsættes 250 mio. kroner til kommunerne på flygtningeområdet.

”Jeg ser det som udtryk for, at regeringen har lyttet til KL, og at man anerkender, at vi står i en ekstraordinær situation, hvor der er behov for både økonomiske midler og alternative løsninger,” siger Martin Damm.

Med finansloven kommer der mere fleksible regler, så det bliver lettere at opføre billige, almene boliger.

”Det kan være et nyttigt redskab i bestræbelserne på at skaffe blandede boligområder specielt i de større byer, og det har KL efterspurgt. Men KL har også peget på andre ting i planloven, der bør ændres, blandt andet rammerne omkring den fysiske planlægning, der kan udgøre en barriere for vækstinitiativer i udkantsområderne. Jeg ser frem til, at der sker noget på dette område,” siger Martin Damm.

Med finansloven afsættes der yderligere 106,5 mio. kr. til realisering af regeringens Naturplan Danmark. Midlerne skal gå til en artsportal, skovrejsning og en forstærket indsats i ådale. KL hilser de nye midler velkommen.

”Kommunerne har en hovedrolle i realiseringen af Naturplan Danmark. Derfor ser vi frem til dialog om, hvordan tilskudsordningerne til kommunerne skal udmøntes, så der kommer bedre natur og friluftsliv,” siger Martin Damm.

Yderligere oplysninger i KL hos pressechef Jonas Heltberg, 3370-3333, jhe@kl.dk