20. november 2014

KL hilser Naturplan Danmark velkommen

KL har afgivet høringssvar til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.

Lovforslaget er en del af regeringens Naturplan Danmark, der blev lanceret 27. okt. 2014. Forslaget indeholder opfølgning pa tre af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger:

  • Etablering af et Grønt Danmarkskort
  • Forbud mod gødskning og sprøjtning pa § 3-beskyttede arealer
  • Etablering af et vejledende bødeniveau for overtrædelser af naturbeskyttelsesloven.

KL gør især opmærksom på fire ting:

  1. KL er åben overfor lovhjemlede tværkommunale samarbejdsfora - der også kunne fungere som naturråd med interessentinddragelse
  2. Der er behov for snarlig dialog om rammevilkår for vådområder og Life-projekter – der er Naturplan Danmarks største indsatser
  3. Der er behov for nye virkemidler til at implementere Grønt Danmarkskort, fx jordfordeling til Natura 2000-indsatsen
  4. Den foreslåede begrænsning af gødskning og sprøjtning kan også håndteres med andre modeller end den foreslåede.

Du kan læse hele KL´s høringssvar her på siden.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse