24. november 2014

KL får plads i Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

KL har fået sæde i det råd for socialøkonomiske virksomheder, som regeringen har nedsat, der har til formål at fremme socialøkonomiske virksomheder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor.

Regeringen har som ambition at styrke og fremme socialøkonomiske virksomheder, der løfter et samfundsgavnligt ansvar.

Derfor lancerede regeringen 4. september i år udspillet ”Flere og stærke socialøkonomiske virksomheder”, der indeholder ti indsatser, der skal støtte op om dette formål.

I forlængelse heraf har regeringen besluttet at nedsætte Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder, der skal arbejde for et styrket fokus på socialøkonomiske virksomheder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor.

KL har fået plads i rådet og skal repræsenteres af kontorchef Niels Arendt Nielsen, KL’s kontor for Arbejdsmarked og Erhverv. Medlemmer af Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder bliver:

  • Stine Bosse, formand
  • Lars Hulgård, professor, Roskilde Universitet
  • Lars Jannick Johansen, direkør, Den Sociale Kapitalfond
  • Line Barfod, advokat,  Advokaterne Foldschack & Forchhammer
  • Peter Nørgaard, direktør, Creativ Company A/S
  • Niels Arendt Nielsen, kontorchef, KL
  • Marie Louise Knuppert, ledelsessekretær, LO
  • Sara Krüger Falk, CSR konsulent, Dansk Industri
  • Jon Krog, branchedirektør, Dansk Selveje/Dansk Erhverv

Derudover kommer der observatører fra en række ministerier. De er ikke udpeget endnu.

KL er positiv over for indsatser, der vil gøre det lettere og mere attraktivt at starte og drive socialøkonomiske virksomheder. Det indgår i KL’s beskæftigelsesindsats ”Ind på arbejdsmarkedet”, som en af flere løsninger i forhold til at få ledige med svag tilknytning til arbejdsmarkedet tilbage i beskæftigelse.