18. november 2014

Høringssvar vedr. nationale kliniske retningslinjer for udredning og behandling af ADHD

KL har modtaget udkast til nationale kliniske retningslinjer for ADHD i høring.

Læs høringssvaret her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar vedr kliniske retningslinjer for udredning og behandling af ADHD