10. november 2014

Flere ældre med kørekort

Næsten to ud af tre 75-84-årige har i dag kørekort. Det er en voldsom stigning siden 1998, hvor blot 37 procent i den aldersgruppe havde kørekort. Det viser ny kortlægning fra Momentum, KL’s nyhedsbrev.

Flere og flere ældre har kørekort. De nyeste tal viser, at hele 64 procent af de 75-84-årige i 2013 havde kørekort. Det er langt flere end i 1998, hvor kun 37 procent af den aldersgruppe havde kørekort. Det viser Momentums kortlægning på baggrund af tal fra Danmarks Tekniske Universitets løbende transportvaneundersøgelser.

Udviklingen er også markant blandt de lidt ”yngre ældre” mellem 65 og 74 år. Her havde 85 procent kørekort i 2013 mod 67 procent 15 år tidligere.

Anu Siren, seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har beskæftiget sig indgående med ældre bilister. Hun har flere forklaringer på, at flere ældre holder fast i kørekort og bil.

"De ældre i dag har modsat generationerne før dem været unge i den historiske periode, hvor vi har haft privatbiler. Det startede for alvor i 1960’erne. Derudover handler det om, at flere ældre i dag vælger at beholde deres kørekort og bruger bilen mere end tidligere. Og de ældre i dag har samtidig et langt bedre helbred end tidligere generationer af ældre," siger Anu Siren til Momentum.

Når man gransker tallene nærmere, viser det sig også, at der er sket et stort fald i andelen af 75-84-årige, som aldrig har haft kørekort. I 2003 havde 39 procent aldrig haft licens til at føre automobil, mens det i 2013 var faldet til blot 16 procent. Men udviklingen drives også af, at flere af dem, der har fået kørekort, har lyst og helbred til at beholde det. I 2003 havde 69 procent af dem, som på et tidspunkt havde haft kørekort, stadig lov til at køre. Og det tal var steget til 77 procent i 2013.

Funktionsniveauet er blevet bedre

Eigil Boll Hansen, docent ved forskningsinstituttet KORA med speciale i ældres levevilkår, helbred og funktionsevne, bekræfter, at de ældres helbred generelt er blevet betydeligt bedre de seneste år. Derfor er der også flere, som kan køre bil i en højere alder. Udviklingen dokumenteres blandt andet af den såkaldte ældredatabase, hvor en repræsentativ del af ældrebefolkningen har svaret på de samme spørgsmål med jævne mellemrum over en årrække.

"Der er en større andel af de ældre, som selv synes, at de har et bedre helbred. Og der er også en større andel, som kan klare sig selv i dagligdagen. Det kan godt ske, at man har nogle skavanker, men funktionsniveauet er generelt blevet bedre," siger Eigil Boll Hansen.

Regeringen har netop taget konsekvensen af, at flere ældre får et bedre helbred og er i stand til at køre bil i en højere alder end tidligere. Derfor har justitsministeren efter råd fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet fremlagt et lovforslag, der vil udskyde tidspunktet for, hvornår man skal have fornyet sit kørekort på grund af alder. I dag udløber alle kørekort, når man bliver 70 år, og man skal gennem et tjek hos lægen, før man kan få fornyet kørekortet.

Læs hele historien i Momentum her, hvor du blandt andet kan læse, hvad flere ældre bilister betyder for trafiksikkerheden.