24. november 2014

Faktaark: Det kommunale arbejdsmarked i tal

Her finder du Det kommunale arbejdsmarked i tal, som giver et overblik over det kommunale arbejdsmarked.

Nederst finder du den fulde udgave af Det kommunale arbejdsmarked i tal.

 

Der er ca. 490.000 personer ansat i kommunerne, omregnet til antal årsværk svarer dette til knap 400.000. Lønsummen er 170 mia. kr. og udgør knapt 70 pct. af de kommunale serviceudgifter.

 

En kommunal medarbejder er typisk:

 • Er kvinde – godt tre ud af fire medarbejdere er kvinder.
 • Arbejder med ældrepleje eller som lærer og pædagog.
 • Arbejder 30 timer om ugen – kun knap 45 pct. arbejder på fuld tid.

 • Er borger i arbejdskommunen – 67 pct. bor i den kommune, hvori de er ansat.
 • Er ca. 45 år – den største aldersgruppe på det kommunale arbejdsmarked er de 50-54-årige.
 • Det kommunale arbejdsmarked er kraftigt kønsopdelt: Kvinder arbejder typisk inden for omsorg, med enten ældrepleje eller pædagogisk arbejde.

Udviklingstendenser:

 • Antallet af kommunale medarbejdere toppede i 2009 med 537.000 personer. Siden da er antallet af kommunale medarbejdere faldet med godt 43.000 til 494.000 (november 2016). Faldet svarer til en reduktion på 8,1 pct.
 • Faldet er sket inden for stort set samtlige medarbejdergrupper – dog ikke akademikere, socialrådgivere og sygepersonale.
 • Ansatte på særlige arbejdsmarkedspolitiske ordninger (inkl. fleksjobbere, seniorjobbere, løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats) er øget fra knap 26.000 i 2007 til godt 46.000 i 2014, hvorefter antallet falder til godt 40.000 i 2016, svarende til hver 12. kommunale medarbejder.

 • Antallet af elever er næsten fordoblet fra godt 11.000 i november 2007 til 22.000 i 2011, hvorefter det igen falder og ligger på knap 16.000 i 2016. Det svarer til en stigning på godt 45 pct. men siden et fald på godt 27 pct.

 • De kommunale medarbejdere har haft en pæn reallønsfremgang i de sidste otte år.
 • Sygefraværet i kommunerne er faldet med 13 pct. siden 2007, men med en mindre stigning i de seneste år. Det kommunale sygefravær ligger fortsat over det private.
 • Siden sidste overblik over Det Kommunale Arbejdsmarked i tal, der var baseret på tal fra november 2007-2013, er der sket følgende skift i hovedtendenserne 2013-2016:

  • et fald i antallet af ekstraordinært ansatte, elever og timelønnede.
  • en mindre stigning i det kommunale sygefravær, dog er der atter et fald fra 2015-2016

YDERLIGERE MATERIALE

 • PDF

  Kommunale arbejdsmarked i tal 2016