24. november 2014

Elever og forældre er tilfredse med skolereformen

Der er stor tilfredshed blandt forældrene med skolereformen, viser en ny undersøgelse fra foreningen Skole og Forældre.

I en ny undersøgelse fra foreningen Skole og Forældre har 1.500 forældre fra landets skolebestyrelser vurderet tre centrale punkter i reformen: længere skoledage, mere bevægelse og lektiecaféer.

Hvad angår den længere skoledag, så erklærer 55 procent af de adspurgte forældre sig tilfredse med de længere dage, mens 23 procent er utilfredse, skriver TV2.dk.

Omtrent samme billede tegner sig i forhold til bevægelse. Og med hensyn til lektiecaféerne, så er 39 procent af forældrene tilfredse, mens 24 procent ikke er.

TV2.dk oplyser i samme omgang, at elevernes egen organisation i øjeblikket besøger skoler over hele landet for at høre elevernes mening om den nye reform.

174 elevrådsformænd er blevet spurgt, om de oplever en forbedret skole. 58 procent af dem siger ja, mens kun 14 procent siger nej.