27. november 2014

Dagsorden, bilag samt referat - TKU den 11. december 2014

Her finder du mødemateriale fra mødet i Teknikerkontaktudvalget den 11. december 2014. Referatet kan nu også tilgås.

Materialet består af en dagsorden, bilagsdel og referat. Dokumenterne findes som pdf herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Dagsorden - Møde i TKU den 11. december 2014

  • Bilagsdel - Møde i TKU den 11. december 2014

  • Referat - TKU møde den 11 december 2014