05. november 2014

Bog om tjenestemandspension

KL har udarbejdet en kommenteret udgave af pensionsregulativet, som er udgivet i bogform.

KL har udarbejdet en kommenteret udgave af pensionsregulativet, som er udgivet i bogform. Bogen er skrevet af konsulent Lotte Bryde, Jura og EU.

Bogen indeholder en detaljeret gennemgang af alle bestemmelserne i pensionsregulativet samt en lang række fortolkningsbidrag. Bogen er bygget systematisk op og kan bruges som et praktisk opslagsværk.

Selv om antallet af tjenestemænd er faldende, vil der i mange år frem være et stort behov for et indgående kendskab til reglerne om tjenestemands pensioner. Set i lyset heraf vil denne bog fremover blive et uundværligt værktøj, når der arbejdes med tjenestemænd og tjenestemandspensioner.

Bogen kan købes på Kommuneforlaget www.kommuneforlaget.dk. Prisen er 250,00 kr. pr. stk. ekskl. moms og ekspeditionsgebyr.