03. november 2014

Behersket stigning i lærerafgang fra folkeskolen

Der er ikke sket nogen masseflugt af lærere fra den danske folkeskole. Det viser dugfriske tal fra Kommuners og Regioners Lønningskontor.

Tallene viser, at det fra august 2013 til august 2014 var 10,5 pct. af alle folkeskolelærere, der holdt op med at arbejde i folkeskolen. Netop i august 2014 trådte folkeskolereformen og de nye arbejdstidsregler i kraft.

Til sammenligning var det i samme periode fra 2012-2013 8,5 pct. af alle folkeskolelærere, der forlod folkeskolen.

De lærere, der er skiftet til en anden kommuneskole, tæller ikke med i statistikken.

”De nye tal viser, at antallet af lærere, der har forladt folkeskolen, er steget, når vi sammenligner med årene før. Det vil jeg naturligvis beklage, men det kommer ikke bag på mig, og stigningen er på ingen måde dramatisk”.

”Når man tænker på, at vi i folkeskolen er i gang med en kæmpe omstilling, der medfører store forandringer for den enkelte lærers daglige arbejde, kan det ikke undre, at afgangen er lidt højere end normalt,” siger Steen Christiansen, næstformand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Han hæfter sig ved, at den største stigning er sket blandt lærere over 61.

”En del af de lidt ældre lærere, der måske alligevel planlagde at trække sig tilbage i løbet af et par år, har formentlig valgt at gå på efterløn eller pension lidt tidligere på grund af de store omstillinger. Det synes jeg er fair nok,” siger Steen Christiansen.

Han understreger, at KL følger udviklingen meget tæt.

”I KL er vi i en tæt, løbende kontakt med alle landets kommuner, og vi har ingen indikationer om, at der er problemer med at rekruttere lærere. Vi vil naturligvis fortsætte med at følge udviklingen, men KL hører ikke om massive rekrutteringsvanskeligheder, som det var tilfældet tilbage i 2008, umiddelbart før den økonomiske krise satte ind,” siger Steen Christiansen.

Går man et par år længere tilbage, til 2010-2011, var det 9,4 pct. af alle folkeskolelærere, der forlod folkeskolen. Og tilbage i 2008-2009 var tallet 9,6 pct. af alle folkeskolelærere.