10. november 2014

Alle kommuner arbejder forebyggende med udsatte børn og unge

Red Barnet kritiserer i dag, at 23 kommuner har fravalgt at sende medarbejdere på kursus i at spotte børn, der bliver udsat for overgreb. KL understreger, at udsatte børn bliver prioriteret i alle kommuner.

DR omtaler i dag, at 23 kommuner har fravalgt at sende medarbejdere afsted på et ”gratis” kursus i at spotte børn, der bliver udsat for overgreb. Fravalget møder kritik hos Red Barnet:

”Jeg synes, det er rigtig rigtig sørgeligt på børnenes vegne, at kommunerne ikke vil opruste deres tilbud,” siger psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet til DR Nyheder.

KL understreger, at kommunerne generelt har et rigtig stort fokus på arbejdet med udsatte børn, og slår fast, at fordi nogle kommuner har fravalgt lige netop dette kursus, er det ikke ensbetydende med, at de pågældende kommuner ikke prioriterer arbejdet med udsatte børn.

”Kommunerne arbejder over en bred kam hele tiden forebyggende og ihærdigt med at løfte indsatsen over for udsatte børn og unge. Det skal der ikke herske tvivl om. Og jeg er sikker på, at årsagen til, at de kommuner der har fravalgt dette kursus, skal findes i, at kommunerne enten selv har haft et lignende kursus eller har prioriteret en anden måde at få kompetenceudviklet medarbejderne, så de bliver bedre i stand til at spotte de børn, der er i fare for at blive udsat for overgreb,” siger kontorchef Tina Wahl, KL’s Center for Social- og Sundhed.

Når det er sagt, så kvitterer KL for efteruddannelseskurset, der bliver holdt af Siso, Videnscenteret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb.

”Det er et rigtig godt initiativ, og jeg mener faktisk der er grund til at glæde sig over, at 75 kommuner har taget imod tilbuddet, og ikke i så høj grad fokusere på de 23, der ikke har,” siger Tina Wahl.