13. marts 2014

Vejledning om betalingsfrister

Det er mange gode grunde til, at kommunen skal betale sine regninger til tiden. Det er for eksempel dyrt at betale for sent. Siden 2013 har der været sat loft over betalingsfrister, morarenten er sat op, og leverandørerne har fået ret til at opkræve et kompensationsgebyr ved for sen betaling. Kommunen bør derfor sætte sig ind i de nye regler.

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om de gældende regler for loft over betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og morarenter. Vejledningens primære formål er at gøre de offentlige myndigheder opmærksom på de skærpede regler.

Hent vejledningen nederst på siden

Myndigheder og leverandører kan gøre en hel del for at sikre rettidig betaling. Moderniseringsstyrelsen (tidl. Økonomistyrelsen) har i 2010 udarbejdet en ”quick guide” med forskellige forslag og initiativer. Det er først og fremmest en større optimering af indkøbsprocessen og processen for leverance- samt fakturamodtagelse, der skal til for at sikre rettidige betalinger. Derfor bør leverandørerne på den ene side blive bedre til at orientere sig om, hvilke betingelser der gælder for at handle – både i forhold til frister samt krav til specifikationer på regningerne. Kommunerne bør på den anden side være bedre til at undgå flaskehalse samt optimere arbejdsgangene omkring bilagshåndteringen.

Hent quick guiden – Vejen til rettidige betalinger – nederst på siden