14. marts 2014

Vejdirektorat vinder sag om huller i vejene

Fredag faldt der dom i en sag om vedligeholdelse af de danske veje. FDM tabte sagen til Vejdirektoratet om erstatningsansvar på grund af huller i vejene.

I april 2010 påkørte to bilister det samme hul i en vej, som Vejdirektoratet har ansvaret for at vedligeholde. FDM anlagde som mandatar for bilisterne herefter sag mod Vejdirektoratet med krav om erstatning for ødelagte dæk og en ødelagt fælg.

Østre Landsret har i dag den 14. marts 2014 afsagt dom i sagen, og Vejdirektoratet blev frifundet.

FDM rejste sagen, fordi de vil have kommunerne og Vejdirektoratet til at hæfte for bilskader, når private kører i store huller rundt omkring på landets veje. Staten ejer cirka fem procent af vejene, mens kommunerne er ansvarlige for op mod 95 procent af vejene. Derudover er der en mindre del, som er privatejet.

”Vi håber, at Østre Landsret vil indskærpe, at såvel staten som kommunerne har en forpligtelse til at føre tæt tilsyn med det vejnet, de er ansvarlige for, og reagerer, når de konstaterer, at vejene ikke er i ordentlig stand”, sagde Per Alkestrup, der er afdelingschef i FDMs rådgivning, til DR Nyheder umiddelbart før dommen.

KL har fulgt sagen med interesse.