27. marts 2014

Unges voksende hashmisbrug kalder på handling

Vi kan gøre meget mere for at forhindre, at unge udvikler et hashmisbrug, mens de er på en ungdomsuddannelse, mener KL.

Hver anden elev, der dropper ud fra en ungdomsuddannelse har problemer med hash. Sådan lyder konklusionen i rapporten ”Hash som pædagogisk problem”, som offentliggøres i dag.

De entydige konklusioner kalder på handling, mener KL.

”Det er en personlig tragedie, hver gang et ungt menneske bliver tabt i et misbrug. Det ødelægger sociale relationer og uddannelsesmuligheder, og starter dermed en ond spiral i nedadgående retning inden livet for alvor er begyndt," siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Sundheds- og socialudvalg.

”For samfundet som helhed er det et stort problem. Regeringens sociale 2020-mål om at halvdelen af de udsatte unge skal have en ungdomsuddannelse inden de er 25 år, bliver svært at indfri, hvis ikke der handles nu,” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Hash er et symptom på andre problemer

KL appellerer derfor til, at Undervisningsministeriet, kommuner og institutioner i højere grad samarbejder om problemløsningen. For at hjælpe de unge videre - og helst af alt, undgå at de kommer ud i  misbrug - skal der sættes ind med en tværgående, tidlig og forebyggende indsats. Der skal så at sige investeres før det sker.

For at løse problemet skal vi bagom problemet for at finde løsningerne, siger Thomas Kastrup-Larsen.

”Det er vigtigt, at alle parter investerer i den tidlige indsats. Hashen er i sig selv sjældent problemets kerne, men skjuler ofte andre personlige problemer, som den unge tumler med. Det er derfor en vigtig del af problemløsningen, at vi sætter ind med en tidlig og forebyggende indsats - men tværfaglig indsats er også et kodeord i denne sammenhæng.” siger Thomas Kastrup-Larsen.

Kommuner klar til at hjælpe

Thomas Kastrup-Larsen påpeger, at der findes mange gode eksempler med psykologer på skolerne, som yder en tidlig rådgivning til de unge. Det virker.

Her fanger vi netop de psykiske problemer, inden de udvikler et misbrug, der ofte betyder, at de unge dropper ud af uddannelsen."

”Kommunerne har ekspertisen på de kommunale misbrugscentre. Vi vil meget gerne indgå i et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne omkring misbrugsrådgivning," fastslår Thomas Kastrup-Larsen.