21. marts 2014

To topmødedebuttanter: Så skal der networkes

Han er radikalt byrådsmedlem fra Silkeborg. Hun er københavner, og hendes navn på stemmesedlen er placeret ved liste Ø. Men én ting har de til fælles: Det er deres første Kommunalpolitiske Topmøde.

Med forskel i partifarve, ophav og køn er det ikke alt, Topmøde-novicerne Johan Brødsgaard (R) og Ninna Hedeager Olsen (Ø) er enige om. Dog er en ting helt klart: De har glædet sig til at møde andre byrådsmedlemmer fra hele landet.

SMS fra Ninna Hedeager Olsen, torsdag kl. 8.55: Foran Aalborghallen bliver vi mødt med røde faner fra de lokale fagforeninger. De frygter, at når flere opgaver flytter fra kommunen til Udbetaling Danmark, bliver servicen dyrere, dårligere og længere væk.

Øl kan alle enes om

Ninna Hedeager Olsen ankom allerede i Aalborg dagen inden med de andre borgerrepræsentationsmedlemmer fra Københavns Kommune.

”Vi var ude at spise og drikke en øl med den københavnske delegation. Vi tog de andre med på Tusindfryd i Aalborg, som jo er sådan et brugerstyret venstreorienteret sted. Jeg tror, det var en stor oplevelse for nogle af de borgerlige at være med. Der blev i hvert fald snakket meget om det over morgenmaden,” siger Ninna Hedegaard, da KL.dk møder hende ved Kommunalpolitisk Topmøde.

SMS fra Johan Brødsgaard, torsdag kl. 09.03: Ankommet på p-pladsen. De andre byrådsmedlemmer har skruet mine forventninger op.

Johan Brødsgaard kørte tidligere på morgenen med nogle af de andre byrådsmedlemmer fra Silkeborg Byråd.

”Vi tog afsted kvart over syv. Vi var syv, der kørte sammen. Mig fra de Radikale, to fra Enhedslisten, en tidligere borgmester, en socialdemokrat, en konservativ og en SF’er. Det store debatemne på turen var Enhedslistens samarbejde med regeringen,” siger Johan Brødsgaard. 

Formandens tale

Under KL's formand Erik Nielsens tale lytter Ninna Hedeager Olsen ekstra godt efter. For hun har planlagt selv at skulle på talerstolen under eftermiddagens debat.

SMS fra Ninna Hedeager Olsen, torsdag kl. 09.49: Jeg sidder i salen under formandens tale. Jeg er helt enig med Erik Nielsen i, at det kommunale selvstyre er under pres. Regeringen kan ikke lave budgetlofter og samtidig kritisere kommunerne for ikke at bruge den sidste krone.

SMS fra Johan Brødsgaard, torsdag kl. 09.50: Erik Nielsen siger i sin tale, at valgdeltagelsen er steget. I Silkeborg steg deltagelsen fra 68 pct. til 76 pct.. Vigtigt fokusområde, hvor der er skabt resultater lokalt og nationalt.

Lige efter Erik Nielsens tale er det Johan Brødsgaards partiformands tur på talerstolen.

”Jeg har glædet mig til at høre Margrethe Vestagers tale. Jeg kunne godt høre, at der var væsentlig færre, der klappede af hende end af Erik Nielsen. Men jeg er selvfølgelig på linje med hende. Selvom jeg synes, at kommunerne bør få lidt mere økonomisk råderum,” siger Johan Brødsgaard.

Tid til debat

Efter en let frokost er det blevet tid til debat om KL-formandens tale. Og Ninna Hedeager Olsen er nervøs. Hun har aldrig talt foran så mange mennesker før.

SMS fra Ninna Hedeager Olsen, torsdag kl. 15.12: Har oplevet KL's store talerstol. Det er super fedt at stå og se ud over så mange kommunale ildsjæle. Min hovedpointe var: Kontanthjælpsreformen er noget sjusk. Kommunerne skal ikke snage i de arbejdsløses privatliv. Loven skal ikke implementeres i kommunerne- Den må tilbage på tegnebrættet.

Topmøde-networking

Begge topmødedeltagere kan blive enige om, at det de har glædet sig mest til, er at møde andre lokalpolitikere. Især fra deres egne partier. Men nu glæder de sig begge til at slutte dagen med en øl.

SMS fra Ninna Hedeager Olsen, torsdag kl. 18:47: Er i socialisternes hus til 25 års jubilæum hos Enhedslisten i Aalborg inden aftenens fest. Dejligt at møde seje Aalborgmedlemmer.