06. marts 2014

Thisted trodser urbanisering med lokale indsatser

Et stort lokalt engagement fornyer byerne i Thisted Kommune. Det smitter af på boligmarkedet, viser ny rapport.

Du kender historien: Flere og flere forlader småbyerne og landområderne for at søge mod storbyen. Det efterlader tomme huse, som ingen vil købe.

Den udviklingen kan være selvforstærkende, og det vil man ikke acceptere i Thisted Kommune, skriver TV2 Nord.

Kommunen har sammen med frivillige, lokale kræfter i borgerforeningerne revet udtjente huse ned for derefter at opbygge samlingspunkter i småbyerne i form af aktivitetscentre, mødesteder og sportsfaciliteter.

Indsats gavner boligmarkedet

En ny rapporten fremlægger årsagerne til de problemer, man slås med i yderområderne. Her er Thisted Kommune det gode eksempel på en kommune, der sammen med borgerne løser lokale udfordringer.

”Der tales lokalt om, at ejendomspriserne i Vestervig er steget cirka 25 procent efter indsatsen,” siger adjukt Karin Haldrup, der er medforfatter til en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut til TV2 Nord.

Den kommunale plan om at udvikle småbyer betyder samtidig, at det vil blive nemmere at låne i banken til at købe hus i småbyerne, da de bliver mere attraktive at bo i.

Både private og kommunale midler finansierer nedrivningerne og opbygningen af pladser og bymidter.