11. marts 2014

Specialpædagogik skal prioriteres højt i læreruddannelsen

Skal kommunerne lykkes med at inkludere flere elever i normalundervisningen, er det helt afgørende, at kommende lærere får solide lærerfaglige kompetencer til at håndtere denne opgave, lyder det fra KL.

”Lærere mister uddannelse i specialbørn”. Sådan lyder overskriften på en artikel i Politiken tirsdag. Her slår flere eksperter alarm over, at specialpædagogik er afskaffet som linjefag i den nye læreruddannelse. KL deler bekymringen.

”Inklusionsopgaven er stor og vigtig og skal praktisk taget løftes af alle lærere og ikke kun en mindre kreds. Derfor er det for så vidt positivt, at den nye læreruddannelse giver alle lærere et minimum af færdigheder på området mod tidligere, hvor det kun var lærerstuderende, der valgte det specifikke linjefag,” siger Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, og fortsætter:
 
”Men der er ingen tvivl om, at vi også har brug for lærere med en høj grad af viden inden for området – både for at sikre, at specialviden er til stede på skolerne, og for at sikre ordentlige tilbud til de elever, der ikke skal inkluderes i den almene undervisning. Målet med den nye reform er, at alle elever skal lære så meget, som de kan, og det kræver lærere, som kan udfordre de svage såvel som de stærke elever.”
 
Jacob Bundsgaard påpeger, at det i høj grad er op til professionshøjskolerne at udmønte den nye bekendtgørelse til læreruddannelsen. Derfor er det også professionshøjskolerne, der beslutter, hvilken vægt specialpædagogik skal have i den nye læreruddannelse.
 
”Det har i mange år været KL’s ønske, at de specialpædagogiske kompetencer styrkes i læreruddannelsen. Det er derfor vores klare forventning, at professionshøjskolerne vil sikre, at vi får et reelt løft af læreruddannelsen på dette område,” siger Jacob Bundsgaard.
 
”Professionshøjskolerne har altså et stort ansvar med at sikre, at opgaven prioriteres. Samtidig er det dog også vigtigt, at vi og Folketingets politikere stiller os åbne over for og har fokus på, om de bekendtgørelsesmæssige rammer giver mulighed for at styrke området.”
 
Samtidig peger Jacob Bundsgaard på, at der også ligger et stort arbejde i at udvikle målrettede efter- og videreuddannelsesforløb på området.
 
”Der er behov for, at vi sikrer, at en gruppe af lærere udvikler særlige spydspidskompetencer på dette område på samme måde, som vi i kommunerne videreuddanner lærere med særlige kompetencer inden for fx læsning".

"Derfor er det vigtigt, at professionshøjskolerne såvel som efter- og videreuddannelsessystemet i højere grad lytter til kommunerne og dermed arbejdsgivernes ønsker og behov.”