05. marts 2014

Skolebibliotekerne er fortid

Med folkeskolereformen lægges der op til, at skolebibliotekerne laves om til pædagogiske læringscentre, hvor eleverne i højere grad motiveres til at lære. Det er op til kommunerne og de enkelte skoler at finde ud af, hvordan læringscentrene bedst udformes.

Når skoledagen ændres med den nye reform, bliver der også behov for, at skolebiblioteket organiserer sig på en ny måde. Hvor, skolebiblioteket præcis skal bevæge sig hen, er ikke beskrevet i skoleloven. Derfor er der brug for, at der i de enkelte kommuner og på de enkelte skoler bliver udstukket en ny kurs for skolebibliotekerne. En ny kurs, som gør bibliotekerne til ”pædagogiske læringscentre”.

På KL’s konference ”Læringscenter og folkeskolereformen” diskuterede 150 forvaltningsdirektører, skolebibliotekskonsulenter og skoleledelser læringscentrenes fremtid.

”De nye læringscentre skal være med til at skabe en mere motiverende skoledag for eleverne. Derfor skal skolebibliotekerne ikke længere kun være et sted, hvor man låner en bog,” sagde Christine Lindrum Iversen, chefkonsulent i Center for Udvikling af Folkeskolen i Undervisningsministeriet:

”Læringscentrene bliver fx en central aktør i den åbne skole, hvor interesseorganisationer, virksomheder m.fl. kan inddrages. Samtidig kan ledelsen frit vælge, hvem der skal arbejde i læringscentrene. Her bliver der brug for kompetencer, der understøtter elevernes læring,” sagde Christine Lindrum Iversen.

Vejle har lavet læringscentre

På Kirkebakkeskolen i Vejle Kommune har de allerede lavet et læringscenter. Skoleleder Anette Leonhard gav på den baggrund sine bud på, hvordan læringscentret kan se ud i den nye folkeskole.

”For mig er læringscentret et sted, hvor nysgerrighed pirres, og hvor eleverne har lyst til at være og lære mere. Fx skal der være plads til, at eleverne kan eksperimentere i fag som naturvidenskab, og senere vise hinanden hvad de har lært,” sagde Anette Leonhard:

”Læringscentret er hjertet på vores skole. Vi har nemlig valgt at ligge det åbent i midten af skolen, så alle veje fører gennem læringscentret. Her må eleverne både lege og arbejde. Forudsætningen er, at alle kvadratmeter er aktive for læring.”

Nye titler

Jens Juulsgaard Larsen, videreuddannelseschef ved UC Syddanmark, som bl.a. uddanner skolebibliotekarer, gav også sit bud på, hvordan de nye læringscentre skal se ud.

”Når skolen flytter sig, så skal skolebiblioteket også flytte sig,” Jens Juulsgaard Larsen:

”Det at kalde skolebibliotekerne noget andet ændrer ikke noget i sig selv. Men det sender et signal. Derfor synes jeg, vi skal holde op med at bruge ordene ’skolebibliotek’ og ’skolebibliotekar’, fordi de associerer til folkebibliotekerne. Læringscentrene skal i stedet være et samspil mellem alle ressourcer – derfor må de enkelte skoler finde en anden titel, som passer bedre. Det kunne fx være læringsvejleder eller læringsaktør,” Jens Juulsgaard Larsen. Han mener, at skolerne skal lade de dygtigste undervisere være ressourcepersoner, som løser funktioner og opgaver i læringscentrene.