04. marts 2014

Samarbejde med klub- og fritidstilbud skal udvikles

Undervisningsministeriet afsætter 3 millioner kroner til at udvikle folkeskolens samarbejde med andre kommunale aktører som ungdomsskoler og musikskoler.

Med en ny pulje på tre millioner kroner vil Undervisningsministeriet støtte initiativer, der bidrager til at udviklingen af folkeskolens sammenhæng med ungdomsskoletilbud, kommunale musik-, kunst- og kulturskoler og kommunale klubtilbud.

”Med den nye skoledag skal skolerne i højere grad inddrage lokalsamfundet, herunder ungdomsskoler, og arbejde endnu tættere sammen med fritidstilbud, så eleverne får en mere sammenhængende dag med både undervisning, pædagogiske og musikalske aktiviteter. Det kan bidrage til at styrke elevernes trivsel og læring”, siger undervisningsminister Christine Antorini (S) i en pressemeddelelse.

Skal søge om midler

Puljen skal støtte projekter, som kan opsamle gode erfaringer og synliggøre, hvordan kommunerne kan sikre en god kvalitet og sammenhæng mellem folkeskolen og de kommunale tilbud som ungdomsskoler, musik-, kunst- og kulturskoler og kommunale klubtilbud.

Derudover kan puljen også anvendes til at give bud på, hvordan disse samarbejder kan indgå i undervisningen og den understøttende undervisning, og hvordan samarbejdet kan være berigende for begge parter. Der kan for eksempel søges støtte til udarbejdelse af artikler og video, erfaringsopsamlinger, vejledninger, analyser og udvikling af undervisningsmaterialer inden for puljens formål.

”Vi har nu afsat en pulje på 3 mio. kr., som kommuner og foreninger kan søge, og erfaringerne og materialerne fra projekterne stilles frit til rådighed, så alle kan få glæde af det,” siger Christine Antorini.

Faktaboks: Om puljen

Puljens formål er at støtte projekter, der bidrager til at udvikle kvaliteten af undervisning og understøttende undervisning i folkeskolen i sammenhæng med ungdomsskoletilbud, kommunale musik-, kunst- og kulturskoler og kommunale klubtilbud.

Puljen kan søges af kommuner eller foreninger, der repræsenterer ungdomsskoler, kommunale musik-, kunst- og kulturskoler eller kommunale klubtilbud.

Der kan søges om tilskud i perioden tirsdag den 1. april til fredag den 2. maj 2014.

Kilde: Undervisningsministeriet